Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten vesipatsaasta pohjalle vajoavat mikromuovit kulkeutuvat sedimentin eri kerrosten välillä passiivisesti sekä pohjaeläinten kuljettamina. Lisäksi tutkitaan haitallisten ympäristökemikaalien kertymistä mikromuoveihin sedimentissä, sekä sitä siirtävätkö mikromuovit haitallisia aineita pohjan eliöyhteisöihin.

Hankkeen tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheutuvia haittoja meriekosysteemeissä niin Itämerellä kuin muillakin merialueilla.

Julkaistu 20.4.2017 klo 14.46, päivitetty 20.4.2017 klo 14.46