Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Muovien ja mikromuovien, sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä Itämereen

Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi sekä lietteestä että biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi tarkastellaan jätevesilietteen käyttöön liittyviä ympäristöriskejä mikromuovit huomioiden. Mikromuovien määrän arviointia kehitetään hulevesistä, suotovesistä ja jätevesilietteestä valmistetusta maanparannusaineesta Helsingin alueella. Lisäksi toteutetaan tutkimus, jossa analysoidaan suotovesien haitta-ainepitoisuuksia.

Hanke tuottaa tietoa mikromuovien ja muoveihin liittyvien haitallisten aineiden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta Itämeren valuma-alueella, sekä etenkin kierrätettyjen biopohjaisten maanparannusaineiden käyttöön liittyvistä ongelmista.

Lisää aiheesta:

Julkaistu 21.4.2017 klo 10.14, päivitetty 14.12.2017 klo 10.30