Muovit merilintujen pesämateriaaleissa (MUPPE)

Meriympäristön muovikuormitus näkyy myös merilintujen pesimäluodoilla. Suomen merialueella on tehty yksittäisiä havaintoja muoviroskan esiintymisestä merimetsojen (Phalacrocorax carbo) pesillä, mutta systemaattisen kartoituksen puuttuessa yksittäisten havaintojen perusteella ei voida muodostaa kokonaiskuvaa tilanteesta. Muoviroskasta voi koitua merilinnuille monenlaista haittaa; ne voivat takertua muoviin tai niellä muovikappaleita joko suoraan tai välillisesti muun ravinnon ohella.

Hankkeessa selvitetään muoviroskan määrää merilintujen pesissä, tutkien sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta. Lisäksi tutkitaan pesistä löytyneistä muoveista liukenevia haitta-aineita. Tutkimusalueena on Suomenlahti, jonka alueella seurataan vuosittain merilintujen pesintää ja kannan muutoksia. Suurin osa kartoituksesta toteutetaan merimetsokolonioissa sekä lisäksi sopivilla haahkojen (Somateria mollissima) pesimäluodoilla.
 

Julkaistu 18.3.2021 klo 16.14, päivitetty 23.3.2021 klo 11.22