Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näkymätön arvo näkyväksi - käyttäjälähtöiset liiketoimintamallit kehittyvässä kiertotaloudessa (AARRE)

Kiertotalous tulee muuttamaan radikaalisti liiketoimintaympäristöä avaten samalla valtavan globaalin liiketoimintapotentiaalin suomalaisille yrityksille. Siirtyminen lineaarisesta talouden mallista kehämäiseen edellyttää suuria muutoksia ja arvoketjun uudelleenjärjestäytymistä liiketoiminnassa.  Tämä avaa mahdollisuuksia uusille toimijoille sekä olemassa oleville yrityksille, Toisaalta se asettaa myös haasteita yrityksille edellyttäen merkittäviä muutoksia sekä prosessi- että strategiatasolla.

Kuluttaja osana kiertotaloutta

Pihakirppiksellä
Pihakirppiksellä © Kuva: Laura Rautjärvi

Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta. Tulevaisuudessa kuluttajat ovat arvokehässä yhä keskeisempiä ja aktiivisempia toimijoita, mikä on myös edellytys koko kehän toiminnalle. Uudet liiketoimintamallit tulevat tarjoamaan kuluttajille radikaalisti uudenalaisia palveluita ja tuotteita, mikä edellyttää merkittävää muutosta kuluttajien toimintatavoissa, käytänteissä sekä asenteissa. Kuluttajien syvällinen ymmärtäminen, erityisesti se miten kuluttajat saadaan omaksumaan uusia toimintatapoja, onkin erittäin keskeistä. IoT ja muut teknologiat tulevat olemaan merkittävässä roolissa uusien liiketoimintamallien mahdollistajina.

Liiketoimintamallit

AARRE keskittyy kuluttajakeskeisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja kuinka luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia olemassa oleville yrityksille sekä kuinka löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusille toimijoille. Tavoitteen saavuttamiseksi AARRE keskittyy vauhdittamaan kiertotalouden ratkaisuja keskittyen a) kuluttajien rooliin muutoksessa, b) uusiin teknologioihin mallien vauhdittajana, c) menestyksekkäiden liiketoimintamallien elementtien löytämiseen, d) sekä muuttuvia liiketoimintaekosysteemien arvoketjujen ymmärtämiseen.

Nopeat kokeilut

AARRE-hankeen toimintamallina on nopeat kokeilut uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kuluttajien hyväksynnän testaamiseen. Uusien liiketoimintamallien kestävyys arvioidaan sekä ympäristön että muiden kiertotalouden periaatteiden kannalta.

Yhteistyö

Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä mm. Cambridgen yliopiston (EPSRC Centre for Industrial Sustainability) sekä Lundin yliopiston kanssa.

Ympäristöarvolupaukset

Yritykset voivat antaa sidosryhmilleen lupauksia ympäristöarvoista, joita heidän tuotteensa tai palvelunsa pyrkii toteuttamaan. Lupausten toteutumista on kuitenkin vaikea varmistaa ilman järjestelmällistä arviointia. Suomen ympäristökeskuksen projektiryhmän tarkoituksena on kehittää arviointikehikko yritysten ympäristöarvolupausten tunnistamiseen ja toteutumisen arviointiin. Tavoitteena on ensin määritellä kiertotalouden liiketoimintamallien potentiaalisia yleisiä lupauksia arvokehän eri sidosryhmille tuotettavista ympäristöarvoista. Tämän jälkeen tunnistetaan esimerkkiyritysten ympäristöarvolupaukset näistä yleisistä lupauksista ja arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia sekä tunnistetaan potentiaaliset ympäristöhyödyt.

 

Lisätietoja

Johtaja Riina Antikainen ja erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Syke projektitiimi
SYKEn projektitiimi: Riina Antikainen, Helena Dahlbo, Sirkka Koskela ja Kaisa Manninen (nyk. LUT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 23.10.2015 klo 11.26, päivitetty 15.1.2018 klo 10.31