Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Öljyntorjuntamenetelmien arviointi arktisilla ja subarktisilla merialueilla: biohajoamisen tehostaminen ja vaikutukset eliöstölle (OILRES)

Meri_ja_alus
© Kirsten Jørgensen

OILRES-hankkeen tavoitteena on yhdistää kahden tutkimuslaitoksen voimat ja kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät biologista ja kemiallista öljyntorjuntaa arktisilla ja subarktisilla alueilla. Dispersoituneen (kemiallisesti hajotetun) öljyn biohajoamista ja biologisia vaikutuksia tutkitaan murtoveden avainlajeissa. Lisäksi kehitetään ja testataan tehokkaita mikrobiymppejä ja kantajamateriaaleja öljyntorjunnan tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnetään kehittyneitä biomarkkeri-menetelmiä sekä uuden sukupolven sekvensointitekniikkaa ja genomiikkaa. Kehitettyjä öljyntorjuntamenetelmiä arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja arvioida uusia integroituja menetelmiä öljyvahinkojen torjuntaan arktisilla ja subarktisilla merialueilla. Yksityiskohtaisemmin hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Määrittää meriveden ja sedimentin luontaista öljyn biohajotuspotentiaalia käyttämällä uusimpia kemiallisia, molekyylibiologisia ja mikrobiologisia menetelmiä.
  2. Tutkia dispersanttien käytön vaikutusta öljyn biohajoamiseen ja asettaa mahdollisia suosituksia niiden käytöstä suolaisessa ja murtovedessä.
  3. Kehittää ja testata menetelmiä öljyn biohajoamisen tehostamiseksi käyttämällä kantajamateriaaleja, joihin bakteerit (luonnosta rikastetut) kiinnittyvät ja joiden avulla niitä ja funktionaalisia komponentteja (ravinteet, biosurfaktantit) saadaan tehokkaasti siirrettyä.
  4. Määrittää miten dispersantit, kantajamateriaalit ja dispersoitu öljy kulkeutuvat ympäristössä ja mitä vaikutuksia niillä on merieliöihin.
  5. Arvioida tässä hankkeessa kehitettyjen menetelmien kestävyyttä ja käyttökelpoisuutta.
OILRES1
© Kirsten Jørgensen
Julkaistu 5.4.2016 klo 14.51, päivitetty 10.5.2016 klo 13.25