Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Öljyvahinkojen meriekologinen valmiussuunnitelma (ÖVA)


Projektin kuvaus

Hankkeessa laaditaan kansallinen valmiussuunnitelma öljyvahinkojen meriekologisten vaikutusten selvittämiseksi. Valmiussuunnitelma otetaan käyttöön, mikäli Suomen merialueella tapahtuu öljyvahinko. Työryhmä laatii selkeän, roolitetun ohjeistuksen:

1) ekologisesta näytteenotosta ja analytiikasta öljyonnettomuuden yhteydessä
2) kansallisesta toimintaketjusta vaikutusselvitysten osalta ja
3) öljyn luonteen ja levinneisyyden selvittämisestä.

Raportti julkaistaan SYKEn raporttisarjassa ja soveltuvin osin SYKEn ympäristövahinkojen torjunnan karttakäyttöliittymässä eli ns. Boris-järjestelmässä.

 Öljyiset kivet, WWF Norja

 Öljyiset kivet, kuva WWF Norja

Lisätietoja

Erikoistutkija Harri Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Heta Rousi, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 4.4.2013 klo 15.34, päivitetty 8.5.2013 klo 8.48