Operoinnin ja ympäristövahinkojen torjunnan tukipalvelut Arktikassa - Arctic Environment Support Management Tools (ARCMAN)

Hankkeessa selvitettiin arktisten merialueiden piirissä toimivien tahojen tarpeita sellaisille palveluille, joita kotimainen innovaatioteollisuus voisi osaamisten yhdistelemisellä tuottaa. Hanke on esiselvitysluontoinen projekti, jonka toteuttivat Suomen ympäristökeskus, VTT ja Ilmatieteenlaitos. Keskeinen fokus on ympäristön pilaantumisen estämisessä, jää- ja sääpalveluissa sekä alusliikennettä tukevissa palvelukonsepteissa.

Hanke toteutettiin Suomen Ulkoasianministeriön taloudellisella tuella.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 583, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 13.2.2014 klo 13.41, päivitetty 13.10.2014 klo 11.10