Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

FRES-tutkimustiimin hankkeet

Lentokone 556
Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen
 

 

Tärkeimmät hankkeet

Ilmansaasteiden vaikutusten jakautuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset ja hyvinvointi Pohjoismaissa (NordicWelfAir)

Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin (NABCEA)

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)

 

Päättyneet hankkeet

Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi: toimenpide- ja torjuntavaihtoehtojen analyysi (BATMAN)

GAINS ja EMEP -mallinnus Venäjällä: jatkokehittäminen aluetasolla

Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla (WHITE)

Air Pollution Policies foR Assesement of Integrated Strategies At regional and Local scales (APPRAISAL) 2012-2015

Aerosol intervention technologies to cool the climate: costs, benefits, side effects, and governance (COOL) 2011-2014

Urban Reduction of GHG Emissions in China and Europe (URGENCHE) 2011-2014

Mitigation of Arctic warming by controlling European black carbon emissions (MACEB)  (Arktisen alueen lämpenemisen hillitseminen kontrolloimalla Euroopan mustan hiilen emissioita) 2011-2013

Selvitys päästökattodirektiiviehdotuksen sekä keskisuurten polttolaitosten direktiiviehdotuksen toimeenpanon vaikutuksista Suomessa (ISPA) 2014-2015

Ecodesign direktiivin vaikutukset pienhiukkaspäästöihin, ilmanlaatuun, kansanterveyteen ja kustannuksiin (FRES-ECODESIGN) 2014 (julkaisu (pdf))

Nuohoojakysely puun pienpolton lämmitystehokkuuden ja päästöjen arvioinnin tueksi (SWEEP) 2013-2014 (Ilmansuojelu 4/2014)

SLCF asiantuntija- ja tutkimustyön synergiat Arktisen neuvoston piirissä 2013-2015

Reduction of Black Carbon Emissions from Residential Wood Combustion in the Arctic 2012-2014. Raportti (pdf) ja suositukset (pdf)

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen ympäristövaikutusten arviointi 2012-2013 (pdf)

Pienhiukkasten lähipäästöjen terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (PILTTI) 2006-2008

Kokonaismalli pienhiukkasten päästöjen, leviämisen ja riskin arviointiin (KOPRA) 2002-2005

 

 

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.08, päivitetty 12.4.2019 klo 10.55