Hiukkasten terveysvaikutukset

Tuli 556
Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen

Yhdyskuntailman pienhiukkasia pidetään pahimpina ihmisten terveyteen vaikuttavista ilmansaasteista. Merkittäviä terveysvaikutuksia havaitaan jo suhteellisen matalissa, Suomelle tyypillisissä pienhiukkaspitoisuuksissa. Pienhiukkasilla tarkoitetaan ilmakehän hiukkasia, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä eli PM2,5-hiukkasia.

Ihmisten keuhkoihinsa hengittämät pienhiukkaset aiheuttavat laajan kirjon terveysvaikutuksia lievistä ärsytysoireista sydän- ja hengityssairauksien pahenemiseen. Ulkoilman pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan noin 400 000 enneaikaista kuolemantapausta Euroopassa. Vastaavasti terveydellisistä haitoista aiheutuneet taloudelliset menetykset ovat useita satoja miljardeja euroja vuosittain.

Pienhiukkaset voivat kulkeutua jopa tuhansia kilometrejä alkuperäisestä päästölähteestä ennen keuhkoihin päätymistä. Esimerkiksi Suomen pienhiukkasten taustapitoisuuksista merkittävä osa on peräisin Keski- ja Itä-Euroopan päästöistä. Taustapitoisuuksien lisäksi ihmiset joutuvat hengittämään pienhiukkasia, jotka ovat peräisin lähellä sijaitsevista päästölähteistä. Esimerkiksi päästöt autojen pakoputkista ja omakotitalojen piipuista eivät ehdi laimentua tehokkaasti ennen kuin ne joutuvat ihmisten hengitettäviksi. Suomalaisista lähipäästöistä aiheutuu vuosittain useita satoja enneaikaisia kuolemantapauksia sekä vähintään kymmenien miljoonien eurojen taloudelliset menetykset lisääntyneen sairastamisen vuoksi.

FRES –tutkimustiimi arvioi laskentamalleilla pienhiukkasten päästöjä ja leviämistä sekä lähellä sijaitsevista lähteistä että kaukokulkeuman seurauksena. Tutkimusten tavoitteena on arvioida päästöjen ja terveysvaikutusten kehitystä tulevaisuudessa sekä päästövähennysten mahdollisuuksia ja kustannuksia.

Päästöjen vähentämisellä saavutettavia terveyshyötyjä rahallisesti arvioituna on tutkittu IHKU-hankkeessa, jossa kehitettiin Suomelle kansallisen tason ilmansaasteiden haittakustannusmalli strategisen päätöksenteon tueksi. Jatkohankkeessa haittakustannukset on laskettu myös kuntatasolla. Hankkeessa kehitettiin kansallisen tason IHKU-haittakustannuslaskuri sekä kuntason IHKU-haittakustannuslaskuri kunnille.

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.08, päivitetty 8.12.2020 klo 13.06