Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope-hanke parantaa Itämeren alueen merialuesuunnittelun yhdenmukaisuutta ja kehittää maiden välisen, rajat ylittävän yhteistyön muotoja. Hanke pohjautuu edeltäneisiin merialuesuunnittelua eri tavalla käsitelleisiin hankkeisiin, erityisesti Baltic SCOPE-hankkeeseen (2015-17). Hanke keskittyy kolmeen teemaan: rajat ylittävä yhteistyö ja kansalliset merialuesuunnitteluprosessit, maan ja meren vuorovaikutusprosessien huomioiminen merialuesuunnittelussa sekä ekosysteemilähestymistavan toteutus ja tietoaineistojen jakaminen. Pan Baltic Scope-hankkeessa rajat ylittävää yhteistyötä vahvistetaan erityisesti kansallisten merialuesuunnittelijoiden ja -viranomaisten sekä alueellisten organisaatioiden suunnittelufoorumeissa (eng. Planning Forum).

SYKEn tehtävät hankkeessa:

  • SYKE kehittää yhdessä Latvian ja Puolan viranomaisten kanssa maiden merialuesuunnittelun tulevaa arviointia. Keskeistä työssä on hahmotella kummallekin maalle yksilöllinen arviointisuunnitelma ja pohtia 1) mitä arvioidaan ja miksi, 2) miten arviointiin tarvittavaa tietoa tullaan keräämään kustannustehokkaasti ja 3) millainen arviointiprosessi tulee olemaan. Kahden maan lähestymistapoja tullaan myös vertailemaan ja suhteuttamaan muiden maiden arviointisuunnitelmiin.
  • SYKE kehittää yhdessä hankkeen muiden partnereiden ja HELCOMin ESA-ryhmän (Expert network on Economic and Social Analyses) kanssa merialuesuunnittelun taloudellisia ja sosiaalisia analyyseja. Tavoitteena on kytkeä merialuesuunnittelussa ja merenhoidossa tarvittavat ympäristötaloudelliset analyysit. 

Hankkeen nettisivu: http://www.panbalticscope.eu/

Hankkeen rahoittaja: Euroopan kala- ja meritalousrahasto (EU DG MARE)

Hankekumppanit:
Swedish Agency for Marine and Water Management SwAM (SE, koordinaattori), Federal Maritime and Hydrographic Agency BSH (DE),Danish Maritime Authority (DK), Maritime Office in Szczecin (PL), Ministry of Environmental Protection and Regional Development MoEPRD (LV), Estonian Ministry of Finance (EE), HELCOM, VASAB secretariat, Nordregio, Satakuntaliitto, Ahvenanmaan maakuntahallinto

Liitännäiskumppanit: Suomen ympäristöministeriö, Lithuanian Ministry of the Environment (LT), Infrastructure and State Development Mecklenburg-Vorpommern (DE)

Lisätietoa

Riku Varjopuro, ryhmäpäällikkö, Merialueiden kestävä käyttö, Merikeskus, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, +358 400 148 843

 

Julkaistu 10.7.2018 klo 13.45, päivitetty 10.7.2018 klo 13.51