Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paras käytettävissä oleva tekniikka yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla (Puhdistamo-BAT)

Hanke lyhyesti

Projektin tavoitteena on saavuttaa kansallisista lähtökohdista nykyistä yhtenäisempi näkemys yhdyskuntajätevesien käsittelyn parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta tuottamalla toimialalle kansallinen BAT-selvitys.

Projektin lopputulos vaikuttaa Suomen noin 600 ympäristölupavelvollisen yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asian käsittelyyn. Osaltaan kansallinen BAT-selvitys edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä Suomessa auttamalla tuottamaan yhdenmukaisia ja ennustettavia ympäristölupapäätöksiä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille.

Projekti toteutetaan kansallisessa asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmä arvioi ja määrittelee sille tuotetun kansallisen aineiston ja asiantuntijanäkemyksen perusteella parhaan käyttökelpoisen tekniikan suomalaisilla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen käsittelytekniikan ja -tulosten sekä resurssien käytön toteutuma-aineisto kerätään lupavelvollisten puhdistamojen raportointitiedoista ja laitoskyselyillä.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Riikka Vilpas, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 11.22, päivitetty 10.10.2013 klo 11.08