Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke (PÖK)

Hankkeella pyritään parantamaan alueellista riskitietoisuutta alusöljyvahinkojen osalta ja luomaan paremmat edellytykset oikein kohdennetulle varautumiselle. Hankkeen tulosten perusteella voidaan arvioida nykyisen varautumisen riittävyyttä mm. materiaalin ja sijoituksen suhteen sekä laatia tarvittavat toiminnalliset suunnitelmat. Lisäksi torjuntaviranomaiset voivat hankkeen tulosten avulla kohdentaa torjunta- ja suojaustoimet tärkeysjärjestyksessä oikein.

Hankkeen tuloksia voidaan myös hyödyntää uusittaessa tai päivitettäessä hankealueen pelastuslaitosten suunnitelmia sekä Pohjanlahden alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmaa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 583, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.3.2013 klo 13.04, päivitetty 31.10.2013 klo 9.41