Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

PIRRE-hankkeiden julkaisut

PIRRE-hankkeessa julkaistua aikajärjestyksessä:

Sorvari, J., Antikainen, R., Kosola, M.-L., Jaakkonen, S., Nerg, N., Vänskä, M. & Pyy, O. 2009. Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan ekotehokkuus. Suomen ympäristö 33/2009. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Sorvari, J., Antikainen, R., Kosola, M.-L., Hokkanen, P. & Haavisto, T. 2009. Eco-efficiency in contaminated land management in Finland - Barriers and development needs. Journal of Environmental Management 90(2009): 1715-1727. 

Antikainen, R., Nerg, N., Pyy, O., Sorvari, J. & Vänskä, M. 2008. Eco-efficient contaminated soil management - regional aspects. Proceedings of the 2nd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites Nordrocks, Helsinki, Finland, September 24-25, 2008. P. 136-139.

Lundén, P. 2008. Helsingin kaupungin pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinnan ekotehokkuus. Teollisuusaluetontti Tapaninkylässä, huoltoasema Leppäsuolla ja Suvilahden kaasulaitosalue. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30/2008.

Nerg, N. 2008. Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisen ekotehokkuuden mittaaminen aluetasolla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29/2008.

Antikainen, R. & Nerg, N. 2008. Pilaantuneen maaperän kunnostamisen ekotehokkuus. Ympäristö- ja Terveys-lehti 39(7-8): 78-82.

Antikainen, R. & Sorvari, J. 2006. Miten hallitaan pilaantuneen maa-alueen riskejä ekotehokkaasti. Ympäristö ja terveys 9(2006): 60-63.

Hokkanen, P. 2006. Kansalaisosallistuminen ja maallikkoasiantuntijuus pilaantuneen maaperän kunnostamiskäytännöissä. Ympäristö ja terveys-lehti 7(2006): 16-23.

Kauppila, J. & Tuomainen, J. 2006. Estääkö lupajärjestelmä maaperähankkeen järkevän toteuttamisen? Ympäristö ja terveys-lehti 7(2006): 24-27.

Sorvari, J., Seppälä, J. & Pyy, O. 2006. A methodology to prioritize remediation techologies. Proceedings of the 1st Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, NORDROCS 2006, Malmö 20.-21.9.2006. 4 p.

Utriainen, E. 2006. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen kustannusnäkökulmasta. Helsingin yliopisto, pro gradu.

Ellonen, M. 2006. Ekotehokkuusnäkökulma päätöksenteossa - Casetutkimus pilaantuneen maaperän kunnostamiskäytännöistä. Suomen ympäristökeskuksen moniste 349.

Sorvari, J., Antikainen, R., Utriainen, E. 2005. Estimating eco-efficiency in soil remediation - studies on four model sites. In: Uhlmann, O., Annokkée, G. J., Arendt, F. (eds.). Proceedings of the 9th International FZK/TNO conference on soil water systems : ConSoil 2005, Bordeaux, France 3-7 Oct. 2005. Karlsruhe, Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh (FZK), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). P. 2480-2486. Posteri [pdf].

Sorvari, J. 2005. Barriers of eco-efficient contaminated land management in Finland. CABERNET 2005, the International Conference on Managing Urban Land, Belfast 13.-15.4.2005. In: Proceedings of CABERNET 2005 : The International Conference on Managing Urban Land. 13-15 April 2005, Waterfront Hall Conference Centre, Belfast, Northern Ireland. Nottingham, CABERNET Coordination Team. P. 360-362.  Posteri [pdf].

Sorvari, J. 2005. Miten päästään ekotehokkaisiin kunnostuksiin. Ympäristö ja Terveys 36(4), 32-37

Sorvari, J. 2005. Uudet kunnostusmenetelmät kiinnostavat. Ympäristö ja Terveys 36(4), 75-77

Sorvari, J. 2004. PIRRE-project: An attempt to combine risk analysis and eco-efficient practices in contaminated site management. Society for Risk Analysis, 2004 Annual Meeting, December 5.-8. Palm Springs, California. Final Program and Abstracts, p.112. Saatavissa sähköisenä: PIRRE-project: An attempt to combine risk analysis and eco-efficient practices in contaminated site management.

Sorvari, J. 2004. The Nordic Perspective: Problems and obstacles in the recovery and reuse of contaminated soil in Finland. Teoksessa: Bardos, P. (toim.). Report on the NICOLE workshop. Unlocking the Barriers to the Recovery of Soil and the Rehabilitation of Contaminated Land, 15-16 November 2004 Sofia, Bulgaria. p. 26-28. Saatavissa sähköisenä: Report on the NICOLE workshop. Unlocking the Barriers to the Recovery of Soil and the Rehabilitation of Contaminated Land, 15-16 November 2004 Sofia, Bulgaria. (valitse Workshops > List of all previous workshops)

Sorvari, J. & Antikainen, R. (toim.) 2004. Katsaus pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan nykykäytäntöihin. Suomen ympäristökeskuksen moniste 316.

Sorvari, J., Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A.-L., Kosola, M.-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E., & Hokkanen, P. 2004. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE). Teoksessa: Seppälä, J. & Idman, H. (toim.), Maaperänsuojelu, Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusseminaari 5.11. 2004. Suomen ympäristö 726. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 26-31.

Sorvari, J. 2004. Pilaantuneiden maiden kunnostus ekotehokkaaksi. Kuntatekniikka 2/2004 s. 48-52.

Antikainen, R. 2004. Ekotehokkuutta pilaantuneiden alueiden kunnostuksiin. JätePLUS 4/2004 s. 4-7.

Julkaistu 29.11.2013 klo 16.31, päivitetty 29.11.2013 klo 16.53
Kohderyhmä: