Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohje

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskeva valtioneuvoston asetus (Vna 214/2007) ja sen soveltamisohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) annettiin vuonna 2007. Asetusta tarkentavassa ohjeessa kuvataan vaiheittaisen riskinarviointimenettelyn lisäksi lyhyesti riskien hallintaa ja kaivettuja maa-aineksia.

 

Tämän hankkeen tavoitteena on uudistaa ohjeen sisältö ja rakenne. Riskinarvioinnin tarkennetun ohjeistuksen lisäksi kuvataan kestävään riskinhallintaan liittyviä tekijöitä ja niiden arviointiperusteita. Kaivettujen maa-ainesten jäteluokittelusta, käsittelystä ja hyötykäytöstä valmistellaan erillisiä ohjeita.

 

PIMA-ohjeen valmistelu on tehty pääsääntöisesti SYKEssä. Ohjeluonnoksesta on järjestetty työkokouksia, joihin on kutsuttu alan toimijoita. Ohjeluonnoksen ensimmäinen laajempi esittely- ja kuulemistilaisuus pidettiin 20.9.2013, ja lausuntoja luonnoksesta pyydettiin 15.10.2013 mennessä. Ohjeen lopullinen valmistuminen kytkettiin ympäristölainsäädännön muutostyön aikatauluun. Ohje julkaistiin marraskuussa 2014 Ympäristöhallinnon ohjeita -sarjassa.

Julkaisu: Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta. Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014.

Pysyvä linkki julkaisuun: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136564

 

Lisätietoja

Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 15.10.2013 klo 15.19, päivitetty 1.12.2020 klo 13.22

Kohderyhmä: