Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arvioinnin ja hallinnan, maankäytön suunnittelun ja viestinnän kehittäminen (BECOSI)

BECOSI on EU:n Interreg IVA -ohjelman hanke, jonka tarkoituksena on kehittää pilaantuneita maa-alueita koskevaa riskien arviointia ja hallintaa sekä maankäytön suunnittelua ja viestintää. Hankkeessa kehitetään hyviä käytäntöjä ja työkaluja pilaantuneiden maa-alueiden viranomaistyön, maankäytön suunnittelun ja riskiviestinnän tueksi.

Työssä keskeisellä sijalla on kokemusten ja tiedonvaihto sekä yhteistyö. Projektin aikana kehitetään uusia ohjeita, hyviä käytäntöjä ja uusia työkaluja viranomaistoiminnan tueksi. Projektin aikana valmistuu ohjeita, oppaita ja raportteja. Projektin työskentelymuotoina ovat seminaarit, työpajat, pilot-alueet, tapaustutkimukset ja tutustumiskäynnit. Hankkeella on kolme pilot-kohdetta: Vanaja-Kantolan alue Hämeenlinnassa, Gamla Motala Verkstad Ruotsissa ja Cesisin kaupungin lämpökeskus Latviassa.

Hankkeen koordinaattori on Itä-Göötanmaan lääninhallitus Ruotsissa.

Lisätietoja

Teija Haavisto, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 16.10.2013 klo 10.59, päivitetty 7.4.2014 klo 13.45

Kohderyhmä: