Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView)


Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Polarview-hankkeen tavoitteena on Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuotettujen lumikarttojen jakelu käyttäjäystävällisesti.

Hankkeen keskeiset tulokset

Polarview-hankkeen tavoitteena on tuottaa merijäähän ja lumeen liittyviä kaukokartoituspalveluita polaarialueille. Polarviewn pääkoordinaattori on C-Core Kanadasta. SYKEn osuutena oli nimenomaan Itämeren alueen lumikartoitus, mikä toteutettiin hyvin tuloksin. Lisäksi projektin aikana tapahtunut menetelmäkehitys mahdollistaa useiden optisten kaukoartoitusinstrumenttien käytön lumen kartoittamiseen, mikä on erittäin hyödyllistä operatiivisten instrumenttien vaihtuvuutta silmälläpitäen.

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Polarview-projektissa SYKE tuotti lumikarttoja lumen sulamisajalta (maalis-kesäkuu) niin että hankkeen aikana tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena kartoitettava alue laajeni käsittämään koko Itämeren valuma-alueen.  Tuotetut lumikartat on viety julkisesti käytettäväksi SYKE  verkkosivulle. Tulokset ovat olleet mm. SYKEn vesistömallinnuksen, Lundin yliopiston fenologisen tutkimuksen ja Eestin ympäristökeskuksen käytössä. Projektissa tehty tutkimus on ollut kansainvälisesti merkittävää ja siinä saavutetut tulokset ovat tuoneet SYKElle / GEOlle tunnettavuutta varsinkin eurooppalaisessa lumen kaukokartoitustoiminnassa ja avanneet ovia moniin uusin projekteihin, joista tärkeimpinä mainittakoon ESA DUE-GlobSnow sekä EU GMES (nyk. Copernicus) projekti Cryoland.

Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit 

Peer review-julkaisu: Metsämäki, S., Mattila, O.-P., Pulliainen, J., Niemi, K., Luojus, K., Böttcher, K. (2012). An optical reflectance model-based method for fractional snow cover mapping applicable to continental scale. Remote Sensing of Environment, 123, 508-521.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus (SYKE), [etunimi.sukunimi@ymparisto.fi]

Julkaistu 24.4.2013 klo 16.08, päivitetty 6.6.2023 klo 17.55