Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjoiset meriroskat - tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Itämerellä ja arktisella alueella (POMERO)

POMERO-hankkeessa selvitetään meriroskan esiintymistä ja vaikutuksia Itämerellä ja arktisella alueella sekä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista Itämeren ja arktisen alueen meriroskatyöhön. Kummassakin tapauksessa meriroskiin liittyvässä nykytiedossa on aukkoja, joita tässä hankkeessa saatavien tutkimustietojen avulla voidaan vähentää. Hankkeella on linkit Arktisen neuvoston mertensuojelutyöhön, EU:n meristrategiadirektiiviin ja HELCOM:in toimintaohjelmaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää, vertailla ja harmonisoida mikroroskien seurantamenetelmiä ja -käytäntöjä pohjoisilla merialueilla. Tutkijat keskustelevat hankkeen piirissä saatujen tulosten perusteella käyttökelpoisimmista menetelmistä ja seurannan järjestämisen edellytyksistä. Tietoa tullaan välittämään tutkijoille, päättäjille ja sidosryhmille pohjoisten merten meriroskatilanteesta sekä sen kehityksestä ja seurannasta. Ympäristökasvatuksessa autetaan nuoria ymmärtämään meren roskaantumisen seurauksia ja siihen liittyviä ympäristövastuita.

Hanke jakautuu Suomi-Viro-Venäjä kolmikantayhteistyön puitteissa tehtävään meriroskatyöhön (työpaketti 1) sekä asiantuntijoiden aktiiviseen osallistumiseen Arktisen neuvoston meriroskatyöhön (työpaketti 2). Työpaketteja  yhdistää Itämerellä suoritettavat tutkimukset ja yhteinen päättäjille suunnattu seminaari.

Yhteistyökumppaneita on Suomessa, Virossa ja Venäjällä Suomenlahden meriensuojelun kolmikantayhteistyön liittyen. Lisäksi POMERO:ssa on linkkejä kenttätyöhön Aranda-tutkimusaluksella, ympäristökasvatukseen ja muuhun sidosryhmätyöhön. Yhteistyökumppaneita hankkeessa on myös Arktisen Neuvoston meriensuojelutyöryhmän (PAME) piiristä: Ruotsissa (Hav och Vatten), Norjassa (Norsk Polarinsitut), Islannissa (ympäristö- ja luonnonvaraministeriö), Yhdysvalloissa (NOAA) ja Kanadassa (Fisheries Oceans Canada, University of Winnipeg).

Julkaistu 24.4.2020 klo 11.13, päivitetty 24.4.2020 klo 11.13

Kohderyhmä: