Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kalimenjoen vesistön kyselytutkimus

Kalimenjoen valuma-alueen asukkaiden näkemykset ja maksuhalukkuus vesistön tilan parantamisesta

Tässä osahankkeessa selvitettiin Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaiden tietämystä vesistön tilasta sekä halukkuutta osallistua sen parantamiseen. Tutkimuksen yhteydessä laadittiin kysely valuma-alueella asuville (ks. kartta) loppuvuodesta 2012 Suomen ympäristökeskuksen, Kellon kyläyhdistyksen ja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen yhteistyönä. Tutkimuksessa sovellettiin ympäristötaloustieteessä vakiintunutta ehdollisen arvottamisen menetelmää.

Kalimejoen vesistöalue
Kysely lähetettiin satunnaisesti valituille asukkaille (N=1632) Kalimenjoen valuma-alueella.

Kalimenjoen, sen sivupurojen ja Jäälinjärven merkitys, vaaliminen ja kunnostaminen ovat erittäin tärkeitä valuma-alueen asukkaille

Tutkimuksen tulosten perusteella Kellon ja Jäälin välisen alueen asukkaat ovat halukkaita toimimaan puhtaampien vesistöjen puolesta. Alueen vesistöjen vedenlaadulla on huomattava tai kohtalainen merkitys suurelle osalle vastaajista. Asukkaat ovat valmiita osallistumaan vedenlaadun parantamiseen rahallisen avun ja talkootyön kautta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa:

Aihe kiinnostaa alueella

Julkaistu 29.4.2013 klo 13.04, päivitetty 9.8.2013 klo 8.44
Aihealue:
Kohderyhmä: