Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi. Hanke toteutetaan tieteen- ja hallinnonalojen välisenä tutkimusyhteistyönä. Tavoitteena on arvioida keskeisten tapausten avulla ohjauskeinojen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Työssä käytetään ja kehitetään taloudellisia laskentamalleja ja vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä sidosryhmien ja asiantuntijoiden tiedon hyödyntämiseksi.

Hankkeessa selvitetään, millaisia mahdollisia ja todennäköisiä kehityskulkuja maatalous- ja met-säsektoreilla on odotettavissa, kuinka kehitykseen voidaan vaikuttaa julkisen vallan ohjauskeinojen avulla ja mitä kokonaisuus merkitsee maa- ja metsätalouden toimijoille. Hankkeessa pyritään lisäksi arvioimaan eri ohjauskeinojen vaikutuksia, päällekkäisyyksiä, ristiriitoja ja synenergioita politiikan rajapinnoilla esimerkiksi maankäytössä maa- ja metsätalouskäytön välillä.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:

  1. Ohjauskeinojen kustannusten ja vaikutusten kvantitatiivinen arviointi
  2. Ohjauskeinojen toimivuuden arviointi kvalitatiivisesti toimijatasolla
  3. Uusien ohjauskeinojen toteuttavuuden arviointi

SYKE on vastuussa työpaketista 2 ja osallistuu muiden työpakettien toteuttamiseen.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilla: http://www.metla.fi/hanke/7515/index.htm

 
Julkaistu 2.5.2013 klo 12.07, päivitetty 3.5.2013 klo 12.29