Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali POPRASUS

 
Research team
 

 

 

 

 

 Kestävien elämäntapojen ja kulutuksen edistämisestä on tullut ympäristö- ja ruokapolitiikan uusi normatiivinen tavoite. On arvioitu, että ruokavalioita muuttamalla ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristökuormaa voidaan vähentää merkittävästi. POPRASUS -hanke tutkii, millaisen sisällön tämä normatiivinen tavoite on saanut osana ympäristö- ja ruokapolitiikkaa sekä miten sitä sovelletaan joukkoruokailussa ja sellaisten kuluttajaryhmien parissa, jotka ovat aktiivisesti huomioineet ympäristönäkökohtia ruokavalinnoissaan. Oletuksena on, että kestävän ruokavalion sisältö vaihtelee eri konteksteissa, samoin kuin näkemykset edistämiskeinojen toimivuudesta. Konsortiossa tutkitaan näiden erojen vaikutuksia ympäristö- ja ruokapolitiikkaan sekä kuluttajien ohjaamiseen. Monitieteinen konsortio tuo yhteen ympäristö- ja terveyspolitiikan sekä kulutus-, ruoka- ja ympäristötutkimuksen tutkijoita.

Tervetuloa hankkeen omille www-sivuille: sustainablediets.fi

 

Lisätietoja

Minna Kaljonen
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
0295-251 252

 

Julkaistu 15.9.2016 klo 16.55, päivitetty 18.11.2016 klo 13.13

Kohderyhmä: