Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS)

Tutkimuskonsortio CHAMPS tutkii ilmastonmuutoksen mahdollisia terveysvaikutuksia kolmesta toisiinsa liittyvästänäkökulmasta:

  • Ensimmäinen niistä tutkii mielenterveysvaikutuksia, jotka ovat sidoksissa valomäärän vuotuiseen vaihteluun luonnossa ja sitä muokkaaviin sääolosuhteisiin kuten pilvisyyteen ja lumipeitteeseen.
  • Toinen niistä tutkii sekä helteen että pakkasen rasitusvaikutuksia ja sitä, miten suuren haitan lämpötilan rasitusvaikutuksetaiheuttavat väestölle sosiaalisen haavoittuvuudentakia.
  • Kolmas niistä tutkii näiden terveysvaikutusten merkitystä työterveydelle ja työn tuottavuudelle.

CHAMPS on Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima ja Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelman rahoittama hanke.

CHAMPS WP structureCHAMPS työpaketit (WPt), indikatiivinen sisältö (suluissa) ja vetovastuussa olevat hankkeen partnerit. Kaikki viisi partneria antavat panoksensa kaikkiin työpaketteihin.

Sosioekonomiset skenaariot koskien terveyttä ja sosiaalihuoltoa muuttuvassa ilmastossa

Uutiset

Lisätietoja

Professori Timothy Carter, Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 5.2.2021 klo 15.16, päivitetty 19.1.2023 klo 9.07

Kohderyhmä: