Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen

"Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen" -hankkeessa edistetään puustoisten perinneympäristöjen hoitoa suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevilla yksityismaanomistajien mailla. Erityisesti keskitytään kohteisiin, joita ei voida hoitaa maatalouden ympäristötuen erityistukien avulla. Näitä luontotyyppejä ovat metsälaitumet, hakamaat, kaskimetsät ja lehdesniityt.

Hankkeessa pyritään yhdenmukaistamaan olemassa olevaa hoitokohdetietoa perinneympäristöistä ja laaditaan lyhyt sovellettu ohje metsäkeskuksille mahdollisten hoitokohteiden nopean arvioimisen ja arvottamisen perustaksi. Lisäksi pyritään löytämään kiinnostuneita maanomistajia ja huomioimaan heidän oma lähtötilanne ja käytännön hoidon järjestämiseen sekä tiedon puutteeseen liittyvät haasteet. Hankkeen aikana kerätään tietoa ongelmista, joita maanomistaja saattaa kohdata puustoisen perinneympäristön hoidon järjestämisessä maillaan ja etsitään näihin ongelmiin ratkaisuja. Maanomistajille tarjotaan mm. tietoa käytettävissä olevista rahoituksista ja ekologista taustatietoa puustoisten perinneympäristöjen tunnistamista ja hoidon suunnittelua varten.

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeva valtakunnallinen hanke. Se tukee myös METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) toteutusta. http://www.metsonpolku.fi

Hanketta toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO, Rannikon metsäkeskus ja Lounais-Suomen metsäkeskus.

Julkaistu 12.4.2013 klo 13.15, päivitetty 12.4.2013 klo 17.54

Kohderyhmä: