Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yritysten yhteiskuntavastuu: vertailevia näkökulmia

LYNET-seminaari


29.1.2015,  klo 9.15 - 16.00

Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä osa kestävää taloutta. Elintarvike-, metsä- ja luonnonvara-alan yrityksissä on aktiivisesti kehitetty erilaisia tapoja joilla hallita tai vähentää liiketoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja/tai sosiaalisia ongelmia. Hankintaketjujen pidentyessä ja markkinoiden globalisoituessa näiden kysymysten hallinnasta on tullut yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä.

Myös me elintarvike-, luonnonvara-, metsä- ja ympäristöalan tutkijat ja asiantuntijat olemme osallistuneet aktiivisesti vastuullisuuden mittareiden ja viestinnän kehittämiseen, kuluttajien tarpeiden ja näkemyksien arviointiin sekä vastuullisuuden käsitteelliseen haltuunottoon. Olemme tehneet tutkimus- ja kehittämistyötä pitkälti oman sektorimme sisälle ja sille ominaisia vastuullisuuden ulottuvuuksia painottaen. Vaikuttava ymmärrys yritysvastuun mahdollisuuksista ja rajoitteista vaatii kuitenkin entistä enemmän kriittistä vertailua ja oppimista. Miten teot ja tieto vastuullisuudesta kääntyvät kilpailutekijäksi eri sektoreilla ja markkinoilla? Mikä jää huomion ulkopuolelle? Miten erilaiset laskenta-, hallinta- ja osallistumismenetelmät vaikuttavat siihen miten ymmärrämme ja toteutamme vastuullisuutta? Mihin menetelmien kehitystyössä on panostettava jatkossa? Vastuullisuuden ja yksityisen ohjauksen vaikuttavuutta on myös arvioitava suhteessa julkiseen ohjaukseen. Miten ne kehittyvät suhteessa toisiinsa?

LYNET ruoka- ja biotalousohjelmien aloitteesta järjestimme seminaarin, jossa pohdimme näitä kysymyksiä eteenpäin ja etsimme vertailevia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä. Seminaarin tavoitteena oli myös lisätä omaa kriittistä itseymmärrystämme: mikä rooli tutkimuksella on ja voi olla yritysvastuun kehittämisessä.

Seminaarin esitykset

Miten vastuullisuuskysymyksiä tutkittu metsäalalla - mitä pitäisi tutkia?
Anne Toppinen, Luke/HY

Mitä kaivosteollisuus voisi oppia metsäteollisuuden yhteiskuntavastuutoimien muotoutumisesta?
Nina Wessberg, VTT

Vastuullisia sääntely- ja testausstrategioita tekemässä: tapaus nanosellu
Petrus Kautto, SYKE

Yrityksen yhteiskuntavastuu - yhteiskunnan yritysvastuu. Esimerkkinä kalankasvatus
Markus Kankainen & Kaija Saarni, Luke

Vastuullisuus kulutustutkimuksen näkökulmasta
Terhi Latvala, Luke

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla
Hannele Pulkkinen, Luke

Sertifikaatit vastuullisuuden välineinä: lupauksista koetteluihin
Minna Kaljonen, SYKE

Ympäristövastuullisuus ruokaketjussa
Juha-Matti Katajajuuri, Luke

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä
Sirpa Kurppa, Luke

Värikäs vastuullisuus: Yritysvastuuilmiön tarkastelu organisaatio- ja yhteiskuntatasolla
Pasi Heikkurinen, Luke / University for Peace                  

LIsätietoja Minna Kaljonen etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

lynet_logo

Julkaistu 17.12.2014 klo 12.56, päivitetty 4.2.2015 klo 16.42
Kohderyhmä: