Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rajanylittävä yhteinen ympäristön seurantajärjestelmä (Eco-bridge)

Hanke kuuluu Karelia CBC ohjelmaan (koodi KA5016), ja sen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten, viranomaisten ja julkisten organisaatioiden ympäristötietoisuutta yhdenmukaistamalla lähestymistapoja ja ympäristön seurannan periaatteita Suomessa ja Karjalassa. 

Haasteena on suomalaisten ja venäläisten seurantatietojen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus ja vertailukelpoisuus. Tarvitaan yhtenäiset strategiat rajanylittävien vesivarojen nykytilanteen arvioimiseksi ottaen huomioon kansalliset standardit, ohjeet, lainsäädäntö, menetelmät ja mittaustekniikat. Vesien käyttäjät eivät saa nyt ajantasaista tietoa alueen veden ja ilman laadusta ja osa Suomen ja Venäjän puolelta kerätystä veden- ja ilman laadun datasta on huonosti vertailukelpoista.

Hankkeessa luodaan yhteinen toimintasuunnitelma ympäristötiedon hallinnan ja seurannan toteuttamiseksi raja-alueilla.Samalla nykyaikaistetaan seurantaverkostoa ja laitteistoja pilottialueilla sekä otetaan käyttöön Internet-pohjainen työkalu rajan molemmin puolin tiedon hallintaan ja vaihtoon. Lisäksi koulutetaan kumppaniorganisaatioiden ja sidosryhmien henkilöstöä veden ja ilmanlaadun seurannan menetelmien käyttöön.

Tutustumassa Vantaanjoella automaattiasemaan ja näytteenottoon toukokuussa 2019 SYKEn järjestämän koulutuksen yhteydessä.

Projekti koostuu viideltä työkokonaisuudesta:

  1. Suunnitteluvaihe, yhteiset tapaamiset ja seminaarit yhteisen rajanylittävän seurantajärjestelmän kehittämiseen, mukaan lukien yhteinen toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020.
  2. Automaattisten valvonta-asemien hankinta ja asennus.
  3. Rajan ylittävän ympäristön seurannan toteuttaminen, luomalla ratkaisun tiedon vaihtoon ja hallintaan molemmin puolin rajaa (Internet-pohjaisen alustan kehitys).
  4. Kapasiteetin vahvistaminen, partneriorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien henkilöstön kouluttaminen.
  5. Projektissa toteutettujen aktiviteettien tietojen ja tulosten jakaminen.

Hankkeessa on mukana:

  • Suomen Ympäristökeskus (SYKE): Asiantuntija, vesivarojen hallinta ja monitorointi
  • Energy Efficiency Centre (ANO EEC): Koordinaattori
  • Karelian Centre for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Karelian CHEM): Nykyaikaisten eurooppalaisten ekologisten seurantamenetelmien, tekniikan ja välineiden käyttöönotto veden ja ilmakehän seurantaan.
  • Arbonaut Oy: Tekninen vastuu. Verkkopohjaisen paikkatietopalvelun toteutus
  • Ilmatieteenlaitos (FMI): Ilmanlaadun seurannan laite- ja mittaustekniikka

Näytteenotto Tohmajoella tammikuussa 2019.
Näytteen jako interkalibrointia varten molemmille partnereille venäläisen partnerin autossa.

 

 

Julkaistu 7.10.2019 klo 12.48, päivitetty 21.4.2020 klo 16.25