Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rajanylittävä yhteinen ympäristön seurantajärjestelmä (Eco-bridge)

ECO-bridge hankkeessa parannettiin Karjalan alueen ympäristötiedon jakamista yleisölle. Osapuolten käytössä on uusi, yhteinen internet pohjainen käyttöliittymä. Siinä voi tarkastella mm. Laatokan koillisosaan laskevaan neljään jokeen asennetun automaattisen vedenlaatuaseman tuloksia. Seuraavissa vaiheissa alustaa ja siinä esitettävää tietosisältöä kehitetään edelleen ja tuote avataan yleisölle.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa kansalaisten, viranomaisten ja julkisten organisaatioiden ympäristötietoisuutta yhdenmukaistamalla lähestymistapoja ja ympäristön seurannan periaatteita Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Hanke päättyi 30.9.2020.

Tutustumassa Vantaanjoella automaattiasemaan ja näytteenottoon toukokuussa 2019 SYKEn järjestämän koulutuksen yhteydessä.

Haasteena on edelleen suomalaisten ja venäläisten seurantatietojen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus ja vertailukelpoisuus. Tarvitaan yhtenäiset strategiat rajanylittävien vesivarojen nykytilanteen arvioimiseksi ottaen huomioon kansalliset standardit, ohjeet, lainsäädäntö, menetelmät ja mittaustekniikat. Näihin asioihin perehdyttiin hankkeessa opintomatkoilla toistemme laboratorioihin ja esittelemällä maiden käytäntöjä.

SYKEn osallistuminen hankkeeseen tuotti seuraavat tulokset:

 • Yhteisen näytteenoton vedenlaatuanalyysien vertailu
 • Vesien seurantaverkkojen kuvaukset molemmin puolin rajaa
 • Jaettiin tietoa molemmin puolin seurantatulosten tallentamisesta, jakelusta ja käytettävyydestä
 • Automaattisen laadunvarmennuksen oppaan käännös venäjäksi
 • Kuvaus virtaaman mittausmenetelmistä Suomessa
 • Neuvonta automaattimittareiden hankinnassa Venäjän puolelle
 • Karttaaineistojen työstö yhteiseen käyttöliittymään
 • Vedenlaadun seurantatiedot Suomen puolelta kolmelta asemalta rajapinnan kautta
 • Uuden jatkuvatoimisen kenttämittarin kokeilu fosfaattifosforin mittauksessa
 • Suositukset jatkokehityskohteiksi veden laadun ja määrän seurannalle Venäjän puolelle

Ilmatieteen laitos kunnosti ja modernisoi Pohjois-Karjalan Pötsönvaarassa, lähellä valtakunnan rajaa sijaitsevan ilmanlaatuasemansa, joka tuottaa vertailuaineistoa myös Venäjän puolelle.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeeseen osallistuneet partnerit:

 • Energy Efficiency Centre (ANO EEC): Koordinaattori
 • Karelian Centre for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Karelian CHEM): Nykyaikaisten eurooppalaisten ekologisten seurantamenetelmien, tekniikan ja välineiden käyttöönotto veden ja ilmakehän seurantaan.
 • Arbonaut Oy: Tekninen vastuu. Verkkopohjaisen paikkatietopalvelun toteutus
 • Suomen Ympäristökeskus (SYKE): Asiantuntija, vesivarojen hallinta ja monitorointi
 • Ilmatieteenlaitos (FMI): Ilmanlaadun seurannan laite- ja mittaustekniikka

Näytteenotto Tohmajoella tammikuussa 2019.
Näytteen jako interkalibrointia varten molemmille partnereille venäläisen partnerin autossa.

Lisätietoja

Limnologi Sari Mitikka SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Hydrologi Sirkka Tattari SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 7.10.2019 klo 12.48, päivitetty 14.10.2020 klo 16.50