Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä - RYTJ

Aukio kerrostalojen välissä Kalasatamassa.
Rakennettua ympäristöä Kalasatamassa. © Päivi Malmi

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) rakennetaan osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jossa uudistetaan julkisen sektorin tiedonhallintaa rakennetun ympäristön tietojen osalta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vastuuviranomaisena toimii SYKE.

Toteutettava tietojärjestelmä tulee sisältämään hallitun pääsyn keskeisiin alueidenkäyttöä ja rakentamista koskeviin tietoihin, joita erityisesti viranomaiset tarvitsevat päätöksenteon eri prosessien, suunnitelmien ja selvitysten tueksi. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi rakennusluvat, kaavatiedot sekä rakennuksista niiden elinkaaren aikana syntyvä tieto.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tuo yhteen nykyisiä. Entistä yhtenäisemmin saatavilla olevat tiedot toimivat pohjana uusille palveluille ja liiketoiminnalle.

RYTJn vaatimusmäärittely käynnistyi keväällä 2021. Järjestelmän ensimmäinen vaihe toteutetaan 2023 mennessä.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Päivi Malmi (paivi.malmi@syke.fi)

Projektipäällikkö (rakennustietovaranto) Teemu Pekkanen (teemu.pekkanen@syke.fi)

Projektipäällikkö (suunnitelmatietovaranto) Seija Lonka (seija.lonka@syke.fi)

Projektipäällikkö (ICT-ratkaisut) Seppo Pastila (seppo.pastila@syke.fi)

Erikoissuunnittelija (sidosryhmäyhteistyö ja tukipalvelut) Henrik Saari (henrik.saari@syke.fi)

Julkaistu 4.11.2021 klo 15.27, päivitetty 4.11.2021 klo 15.20