Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennusmateriaalien merkitys rakentamisen ympäristövaikutusten kentässä

Hanke lyhyesti

Hankkeen päätavoitteena on luoda yleiskuva rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja niiden merkityksestä Suomessa. Työn osatavoite on arvioida rakentamisen materiaalien käytön ympäristövaikutuksia ja niiden merkityksellisyyttä rakentamisen kokonaisympäristövaikutuksista. Toinen osatavoite on selittää ja perustella eri materiaalien käyttöön liittyvien ympäristönäkökohtienkeskinäistä tärkeyttä ja ympäristövaikutusten vähentämispotentiaalia.

Arviossa otetaan huomioon sekä uudisrakentaminen että korjausrakentaminen. Lisäksi tehdään mm. arvio rakentamisen jätteiden ympäristövaikutuksista sekä arvio rakennusmateriaalien maankäyttövaikutuksista. Työ on luonteeltaan alustava selvitys, jonka tuloksen pohjalta esitetään myös suositus mahdolliselle tutkimuksen jatkamiselle.

Lisätietoja

Tutkija Marja-Riitta Korhonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 21.5.2013 klo 15.48, päivitetty 21.5.2013 klo 15.49