Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE)

QUMARE-team
 

Suomi pyrkii ravinnekierrätyksen mallimaaksi. Karjanlanta muodostaa suurimman kierrätettävissä olevan orgaanisten ravinteiden virran, kattaen jopa 80 % vuosittain syntyvästä fosforista ja 90 % typestä. QUMARE-hanke tutkii ravinteiden kierrätyksen edistämistä sekä pyrkimyksiä vähentää kotieläintaloudesta vesiin ja ilmaan aiheutuvia päästöjä. Hanke jäljittää, mikä maataloudessa ja yhteiskunnassa muuttuu samalla kun lanta muuttuu jätteestä turvalliseksi lannoitteeksi. Entä minkä pitäisi muuttua, jotta kierrätys olisi tehokasta ja kestävää?

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen tarkastelee pilaantumisen torjunnan ja lannan ravinteiden kierrätyksen sääntelyä. Tavoitteena on selvittää ohjausjärjestelmän kokonaisuutta ja tunnistaa siihen sisältyviä jännitteitä. Toisessa työpaketissa kysymme, kuinka kierrätysravinteiden tuotteistamista ja kilpailukykyä on mahdollista vahvistaa julkisen ohjauksen avulla.  Kolmas paketti tuottaa päätelmiä siitä, millaisten valintojen eteen resurssitehokkuuden tavoittelu asettaa politiikantekijöitä, tuottajia ja muita toimijoita.

Lisätietoja

SYKE: Helena Valve etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
tä-Suomen yliopisto: Maria Åkerman etunimi.sukunimi@uef.fi

SYKEn logo
 
Itä-Suomen yliopiston logo
 

 

Julkaistu 15.9.2015 klo 15.03, päivitetty 25.2.2020 klo 9.37