Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ruoppaus– ja läjitysohjeen päivitys

Edellinen sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (Ympäristöopas 117) julkaistiin vuonna 2004. Ohjeessa esitellään toimintaan liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastetaan toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa. Siinä esitetään myös ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arvioimiseksi laaditut haitallisten aineiden ohjeelliset laatukriteerit mereen tapahtuvalle läjittämiselle.

Ympäristöministeriö asetti ohjeen uudistamista varten työryhmän. Siihen kuuluvat edustajat ympäristöministeriöstä, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Åbo Akademista. Hankkeen toteuttaa Suomen ympäristökeskus.

Työryhmä tekee ehdotuksen uudesta ruoppaus- ja läjitysohjeesta. Painopisteenä on kehittää ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden ja lupahakemuksia varten tehtävien selvitysten ohjeistusta. Lisäksi uudistustyössä otetaan huomioon lainsäädännön muutokset, ohjeen käytöstä saatu palaute, alalla tapahtunut tieteellinen ja tekninen kehitys, HELCOMin ja OSPARin ruoppausta koskevat suositukset sekä vesien- ja merienhoidosta saadut kokemukset.

Julkaisu: Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje

Pysyvä linkki julkaisuun: http://hdl.handle.net/10138/154833

 

Lisätietoja

Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 15.10.2013 klo 16.57, päivitetty 1.12.2020 klo 13.20

Kohderyhmä: