SPICE

SPICE logo
 

SPICE on EU-rahoitteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on tukea Itämeren alueellisen tila-arvion tekemistä. Tila-arvio tukee Itämeren EU-jäsenmaita myös meristrategiadirektiivin mukaisen tila-arvion koordinoidussa valmistelussa. Hanke koostuu neljästä työpaketista:

  • Työpaketti 1: integroivien tila- ja painearvioiden ajaminen HELCOM-työkaluilla ja sosioekonoisten arvioiden tekeminen;
  • Työpaketti 2: meren roskaantumisen kynnysarvojen ja tila-arvion kehittäminen;
  • Työpaketti 3: osioekonomisten analyysine kehittäminen;
  • Työpaketti 4: mereisten elinympäristöjen arvioinnin kehittäminen.

SPICE tuotokset

SPICE-hankkeen tarkempi esittely on hankkeen englanninkielisillä sivuilla ja HELCOM-sihteeristön hankesivuilla.

Rahoitus

SPICE hanke on saanut EU-rahoituksen No. 11.0661/2016/748065/SUB/EN V.C2 under the DG ENV/MSFD Second Cycle/2016.

Julkaistu 19.1.2018 klo 10.20, päivitetty 12.2.2018 klo 9.45