Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi - SYTYKE

SYTYKE-hankkeen tavoitteena on ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittäminen. Hankkeessa uudistetaan Suomen ympäristökeskuksen SYKEn vastuulla olevia ympäristötietovarantojen ja ympäristötietojärjestelmien tiedonhallintaa vastaamaan muuttuneita tieto- ja palvelutarpeita ottamalla käyttöön modernit teknologiset ratkaisut.

Satelliittikuvassa jäälauttoja Perämerellä Oulun ja Luulajan välissä 3. helmikuuta 2020.
Ympäristötietoa tuotetaan monella eri tavalla, esimerkkinä satelliittikuva jäätilanteesta Perämerellä helmikuussa 2020. © Copernicus sentinel -data (2020), SYKE

Tavoitteet

Ympäristötiedon tiedonhallintaan liittyvän kokonaisuuden modernisoinnilla mahdollistetaan uusien yhteen toimivien ympäristötietoon liittyvien palveluiden ja työkalujen kustannustehokkaampi kehittäminen ja ylläpito. Kokonaisuuden modernisointi luo myös edellytykset uusien ympäristötietojen tuotantotapojen ja -menetelmien (mm. laserkeilausaineistot, datafuusio, koneoppiminen, jne.) käyttöönottoon sekä mahdollistaa tietovarantojen uudenlaisen ja laajemman hyödyntämisen.

SYTYKE -hankkeessa on tavoitteena modernisoida koko SYKEn vastuulla oleva ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuus, mikä pitää sisällään sekä tietovarannot, toiminnallisen tietokerroksen (tiedon tuottaminen, tiedon jalostaminen, mallinnus, analysointi, yhdistäminen, avoin tieto, jne.) että näitä hyödyntävien palveluiden nk. palvelualustan (palvelukerros, rajapinnat, yhteentoimivuus, jne.). Toteutuessaan hanke:

  • uudistaa ja yhdenmukaistaa ympäristötietoon liittyvien palveluiden ja tietotarpeiden kehittämisen vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan ja muuttuvan toimintaympäristön tarpeita,
  • luo edellytykset uusien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntämiselle sekä tiedonhallinnassa että tiedontuotannossa,
  • mahdollistaa kustannustehokkaampien järjestelmien ja palveluiden kehittämisen ja ylläpidon,
  • parantaa järjestelmien ja tietoaineistojen yhteen toimivuutta ja mahdollistaa ympäristötiedon laajamittaisen uudelleenkäytön,
  • kehittää SYKEn tiedonhallinnan infrastruktuuria ottamalla käyttöön uusia teknologioita (mm. pilvipalveluteknologiat, teholaskenta, koneoppiminen, jne.),
  • uudistaa tietojärjestelmiä sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmiä suunnitellun tiekartan mukaisesti,
  • kehittää avoimen tiedon jakeluun liittyviä ratkaisuja (mm. rajapinnat, avoimen tiedon palvelut).

Lisätietoja

  • Tietohallintojohtaja Riitta Teiniranta etunimi.sukunimi@syke.fi 
Julkaistu 19.1.2021 klo 13.00, päivitetty 19.4.2021 klo 14.34

Kohderyhmä: