Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)


Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelmää sekä validoida sillä tuotettuja lumen peittävyyskarttoja. Kartoitusmenetelmä on alunperin SYKEssä kehitetty.  Tavoitteena oli mm. selvittää kuinka menetelmän implementaatio toimii METOP/AVHRR-kuville.

Hankkeen keskeiset tulokset

Tuloksena on raportti, jossa vertaillaan opertatiivisia (SYKEn menetelmällä tuotettuja) lumikarttoja maastomittauksiin. Myös menetelmän toiminnan kannalta erittäin keskeinen metsätransmissiivisuuskartta päivitettiin tutkimustyön tuloksena. 

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Tuloksia tullaan hyödyntämään SYKEn menetelmään edelleen kehitettäessä. Se, että menetelmä on käytössä H-SAFssa, on arvo sinänsä koska se tuo SYKElle näkyvyyttä ja uskottavuutta eurooppalaisessa lumikaukokartoitusyhteisössä. Tämä näkyy SYKEn osallistumisena monissa uusissa kansainvälisissä projekteissa ja tutkimushankkeissa.

Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit

Metsämäki, S., Mattila, O.-P., Pulliainen, J., Niemi, K., Luojus, K., Böttcher, K. (2012). An optical reflectance model-based method for fractional snow cover mapping applicable to continental scale. Remote Sensing of Environment, 123, 508-521.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, Tel:.+358 40 534 3856.

Julkaistu 25.4.2013 klo 18.16, päivitetty 26.4.2013 klo 14.20