Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Osatavoite 1: Valumaveden happamien piikkien hallinta

Alueilla, joilla happamia kuivatusvesiä esiintyy vain ajoittain, on tärkeää saada tieto sulfidien hapettumisesta ajoissa, jotta neutralointitoimet voidaan ajoittaa riittävän aikaisin. Happaman kuormituksen ennakointiin kokeillaan mm. Liqum Oy:n sähkökemiaan perustuvaa mittaustekniikkaa. Tavoitteena on testata eri mittausmenetelmien soveltuvuutta turvetuotanto-olosuhteisiin. Lisäksi tarkoituksena on kehittää yleensä lyhyille happamille piikeille soveltuvia neutralointimenetelmiä.

Osatavoitteen koekohteista kaksi sijaitsee Lapissa, yksi Pohjois-Pohjanmaalla ja yksi Kainuussa. Tutkittavat neutralointimateriaalit valitaan aiempien tutkimustulosten ja käyttökokemusten perusteella laboratoriokokeisiin. Eri materiaalien neutralointitehoa ja -kestoa testataan mm. erilaisilla staattisilla ja dynaamisilla annoskokeilla. Tutkittavien tuotteiden soveltuvuutta ympäristössä käytettäväksi arvioidaan laboratoriokokeista saatujen tulosten perusteella. Lupaavimpia materiaaleja ja neutralointiratkaisuja testataan myös kenttäolosuhteissa.

Julkaistu 2.5.2013 klo 14.46, päivitetty 2.5.2013 klo 14.52