Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Osatavoite 4: Jälkikäyttö

Sulfidipitoisella maaperällä sijaitsevien turvetuotantoalueiden siirtämisessä jälkikäyttöön saattaa ajoittain ilmetä ongelmia. Hankkeessa selvitetään, milloin ja mitä toimenpiteitä tarvitaan hallittuun jälkikäyttöön siirtymiseksi erityyppisillä maa-alueilla, kuten esimerkiksi rannikkoalueen tasaisilla, helposti vesitettävillä alueilla ja sisämaan kaltevilla soilla. Tulosten perusteella laaditaan ohjeet käytännön jälkihoitotoimenpiteisiin, jotka jalkautetaan yhteistyössä Turveteollisuusliiton sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa.

Osatavoitteeseen valitut koekohteet, joilla happamoitumishaittojen minimoimiseksi suoritettavien toimenpiteiden vaikutusta voidaan seurata, sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla.

Julkaistu 2.5.2013 klo 15.04, päivitetty 2.5.2013 klo 15.03