Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen kalankasvatuksen elinkaariarvioinnin päivittäminen

Hanke lyhyesti

Kansallisen vesiviljelyohjelman toimeenpanoon liittyy uusien, vapaaehtoisten toimien käyttöönotto ravinteiden vähentämiseksi tai kierrättämiseksi Itämeren piirissä. Näiden toimien tehokkuuden  vertaaminen tavanomaiseen viljelyyn nyt ja lähitulevaisuudessa, kun esimerkiksi uudenlaisia rehuja on käytössä, on luotettavasti mahdollista elinkaariarviointimenetelmää käyttämällä.

Riista- ja kalantutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus arvioivat suomalaisen kirjolohenkasvatuksen elinkaariset ympäristövaikutukset v. 1999-2002. Tuloksia verrattiin sian- ja naudanlihan sekä luonnonkalan tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Vuosituhannen vaihteessa tehdyn tutkimuksen julkaisemisen jälkeen ovat kirjolohen kasvatuksen rehevöittävät kuormitukset vähentyneet tasaisesti. Samaan aikaan myös sian- ja naudanlihan tuotannossa on tapahtunut vastaavaa ympäristön kannalta myönteistä kehitystä ja tuotannosta on saatu tarkempia vertailutietoja ja myös broilerista on tehty elinkaariselvitys. Uutena menetelmänä kalankasvatuksen ravinnekuormitusten kompensoimiseksi on esitetty idea, jossa kalankasvattajat ostaisivat kalastuspalveluita, jolla poistettaisiin ravinteita vesiviljelyn vaikutusalueella.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietämys kirjolohen elinkaaren kaikkien vaiheiden ympäristövaikutuksista vesistöjen rehevöitymiseen, ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen ja alailmakehän otsonin muodostumiseen. Tarkasteltavana on niin rehujen ja niiden raaka-aineiden valmistus, pakkausten valmistus, kuljetukset, poikaslaitos kuin varsinainen kalankasvatus sekä perkaamo ja fileointi. Tuloksia verrataan yksimahaisten ja märehtijöiden lihaan sekä luonnonkalaan. Vertailussa otetaan huomioon erot kalan ja vaihtoehtoisten ravintolähteiden ravintoarvosisällössä päähuomion ollessa rasvahappokoostumuksessa.

Hankkeen toisena tavoitteena on tuottaa perustietoa kalankasvatuksen ravinnekuormituksen kompensoimisesta poistamalla vesistöstä ravinteita vähäarvoisia tai muuten vajaahyödynnettyjä kalakantoja pyytämällä.

Tutkimuksella tuotetaan ajankohtaista ja luotettavaa tietoa kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista päätösten ja lupaohjauksen sekä kuluttajavalintojen pohjaksi.


Lisätietoja

Vanhempi tutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 24.4.2013 klo 10.13, päivitetty 24.4.2013 klo 10.13