Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen kannuskaskaiden määritysopas

Nothodelphax distincta - villakirpukas on paikoittaisena esiintyvä puustoisten soiden ja rämeiden laji, joka elää yksinomaan tupasvillalla. Kuva: Teemu Rintala

Kuuluisa suomalainen hyönteistieteilijä Rauno Linnavuori julkaisi kaskaiden määritysoppaat 1969. Julkaisut toimivat innoittajana monelle tuon ajan harrastajalle ja tutkijalle. Sekä Suomen kaskaslajisto että opaskirjojen ulkoasu ovat muuttuneet huimasti sitten 1960-luvun. Nyt valmisteilla oleva Suomen kannuskaskaiden määritysopas niputtaa yhteen noin sadan kaskaslajin ekologisen tiedon, levinneisyyden ja tuntomerkit nykyaikaiselta lajiopaskirjalta vaadittavalla tavalla.

Kaskaat kuuluvat luteiden tapaan nivelkärsäisiin, ja ne imevät ravintonsa kasvien nesteistä. Useimmat kaskaslajit ovat erikoistuneet käyttämään vain muutamia ravintokasveja, niinpä vallitseva kasvillisuus indikoi hyvin myös alueella tavattavaa kaskaslajistoa. Suomessa kaskaita tavataan kaikkiaan yli 400 lajia, joista kannuskaskaiden alalahkoon kuuluu 88 lajia. Elinympäristöinään kannuskaskaat suosivat valoisia ja puoliavoimia elinympäristöjä. Metsäisistä elinympäristöistä merkittävimpiä ovat lehtipuuvaltaiset metsät, lehdot, puustoiset suot ja korvet.

Suomen kannuskaskaat -hankkeen tavoitteena on koota Suomessa esiintyvien lajien levinneisyystiedot, elintavat ja määritys tasokkaaksi opaskirjaksi. Hankkeessa hyödynnetään aiemmissa PUTTE -ohjelman hankkeissa (Suomen luteet, Suomen verkkosiipiset) saatuja kokemuksia ja toimiviksi todettuja menetelmiä. Kirja toimii ensisijaisesti määritystyötä tukevana oppaana, ja sen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on houkutella uusia hyönteisistä kiinnostuneita harrastajia.

Dicranotropis hamata - kenttäkirpukas on yleinen Etelä-Lappiin saakka levinnyt kannuskaskaslaji, joka elää kuivilla niityillä erilaisilla heinäkasveilla.
Kuva: Teemu Rintala

Lisätietoja

Teemu Rintala, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 824 3286, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.5.2013 klo 13.44, päivitetty 20.5.2013 klo 13.56

Kohderyhmä: