Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen lajien neljäs uhanalaisuuden arviointi

Uhanalaisuuden arviointi toimii lajien suojelun ja seurannan järjestämisen perustana. Suomen lajien uhanalaisuutta on arvioitu kolme kertaa. Viimeisin arvio on vuodelta 2000. Arviointi on päätetty toistaa kymmenen vuoden välein. Arvioinnissa noudatetaan IUCN:n (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) luokitusta ja kriteerejä. Samassa yhteydessä valmistellaan ehdotus Luonnonsuojeluasetuksen liitteenä olevan uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelon päivittämiseksi.

Hanketta ohjaa ympäristöministeriön asettama "Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä" (LAUHA), jonka puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Pertti Rassi. Varsinainen arviointityö tapahtuu ympäristöhallinnon apuna toimivissa eliötyöryhmissä, joiden toimintaa ympäristöministeriö rahoittaa. Ohjausryhmä ohjeistaa ja valvoo työn etenemistä sekä tarkastaa ja hyväksyy valmiit luettelot. Arviointiohje julkaistiin vuonna 2007. Ohjausryhmä toimittaa työn tuloksista julkaisun vuonna 2010.

SYKEstä ohjausryhmässä toimivat Ilpo Mannerkoski ja Aino Juslén. Arviointityöhön SYKEssä osallistuu noin 15 henkilöä. Yhteensä eliötyöryhmissä toimii noin 130 henkilöä, lisäksi arviointiin osallistuu työryhmien ulkopuolisia asiantuntijoita.

Suomen lajien punainen lista 2010

Julkaistu 12.4.2013 klo 17.15, päivitetty 12.4.2013 klo 17.55