Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen mereisen NATURA 2000 verkoston inventointi ja suunnittelu (FINMARINET)

Vedenalaisen meriluonnon kartoitustyötä on tehty Suomen rannikolla vuodesta 2004 lähtien Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU).

FINMARINET oli Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteinen hanke, joka oli osa Euroopan unionin LIFE+ -ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 3,4 miljoonaa euroa, josta EU:n Life+ -ohjelma rahoitti puolet.

 

Tarkempi kuvaus hankkeesta:

Julkaistu 9.4.2013 klo 14.16, päivitetty 29.9.2015 klo 10.36