Suomen merialueen mikroroskaseurannan toteuttaminen (SUMMIT)

SUMMIT-hankkeessa viimeistellään ja pilotoidaan mikroroskien kansallinen seuranta siltä osin kuin se sisältyy 2017 uudistettuun EU:n päätökseen meristrategiadirektiivin toimeenpanosta. Hankkeen menetelmäosuus noudattaa tutkijayhteisön ja HELCOM –meriroskatyöryhmän (EN – Litter) piirissä laadittuja suunnitelmia ja alustavia ohjeita. Seurannan pääpainopiste on avomeriosuudessa, minkä lisäksi toteutetaan vertailuaineiston keräämiseksi rannikkoseuranta. Tarkastelun kohteena ovat etenkin pintaveden ja sedimentin mikromuovit. Saatujen tulosten ja kokemusten perusteella laaditaan ehdotus säännölliselle Suomen merialueen mikroroskaseurannalle. 

Hankkeen tehtävänä on:

  • suunnitella näytteenottoverkosto ja näytteenottosuunnitelma sekä avomeren että rannikon osalta
  • kerätä seurantanäytteet pintavedestä ja pohjan sedimentistä
  • viimeistellä sedimenttinäytteiden käsittelyn menetelmäkehitys
  • käsitellä ja analysoida kaikki otetut näytteet
  • laatia ohjeistus näytteiden esikäsittelystä
  • laatia ohjeistus näytteiden mikroskooppisesta analysoinnista
  • perehdyttää merianalyytikot menetelmiin seurannan vakiinnuttamiseksi
Julkaistu 15.5.2020 klo 9.36, päivitetty 15.5.2020 klo 9.35