Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Kuva_Suomen_meritietoportaali_Metsähallitus_SYKE_YHA kuvapankki_Ilmatieteenlaitos_
 

EMKR rahoittaa hanketta

Meritietoportaalihanke rakentaa Suomen koottua kansallista meritietopalvelua. Kolmivuotista hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Koska meritietoa ja mereen liittyviä aineistoja tuotetaan monissa organisaatioissa, niiden löytäminen ja hyödyntäminen on ollut tähän mennessä varsin haasteellista. Hanke ratkaisee tämän ongelman kokoamalla saman internet-käyttöliittymän alle kaiken kansallisen meritiedon, meriaineistot ja mereen liittyvät palvelut. Mukana hankkeessa on kymmenen meritoimijaa. Portaalia rakennettaessa on mietitty monenlaisen käyttäjän tarpeita, niin päättäjän, ympäristökasvattajan, tutkijan, toimittajan, merellä liikkujan, viranomaisen kuin merialan ammattilaisenkin.

 

Itämeri.fi avautuu syksyllä 2019

Itämeri.fi -portaali julkaistaan syksyllä 2019 ensin suomeksi, ja osin ruotsiksi, kuten Ahvenanmaan meritiedot. Myöhemmin julkaistava englanninkielinen versio lisää suomalaisen meriosaamisen kansainvälistä näkyvyyttä.
Portaalista löytyy Itämerta koskevaa tietoa visuaalisesti näyttävässä ja helposti lähestyttävässä muodossa. Meriaineistojen löydettävyys ja hyödynnettävyys ja eri käyttäjien meritietoisuus tulee sen myötä kasvamaan.
Lisäksi portaali edistää meritiedon tuottajien yhteistyötä. Samalla paranee myös aineistojen saatavuus, yhteensopivuus ja käyttö. Meriaineistoja saa käyttöönsä haku- ja latauspalvelun kautta. Aineistojen avaaminen mahdollistaa meritietojen yhdistämisen uudella tavalla, mikä auttaa myös yrityksiä uusien innovaatioiden kehittämisessä.

 

Meriopas on jo avattu

Jo avoinna oleva  Meriopas.fi  karttapalvelu on suunniteltu erityisesti merellä ja rannalla liikkujien käyttöön. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa muun muassa säästä, hylyistä, vierasvenesatamista, laivaliikenteestä, levätilanteesta ja valokuvien kautta näkymiä pinnan alle. Palvelu toimii Crome, Firefox, Safari ja Edge selaimilla.

Itämeri.fi esite  (PDF)

Itämeri.fi / Itameri.fi (mainossivu)


Meriopas.fi
 

EU_lippu
 
 
EMKR_tunnus_suomi
 
  Itameri_meritietoportaalin_hankelogo  

Lisätietoja hankkeesta

tutkija Hanna Piepponen

Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

puh. + 358401823334

 

Julkaistu 8.2.2019 klo 16.10, päivitetty 19.3.2019 klo 16.36