Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER

finltser_logo_ja_kuva_pieni.jpg

LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoa. Verkosto tarjoaa koordinoidun tutkimus- ja seurantainfrastruktuurin kaikille niille hallinnonaloille, joilla tehdään ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvaa tutkimusta ja seurantaa.

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto (Finnish Long-Term Socio-Ecological Research network, FinLTSER) perustettiin vuonna 2006. Verkostossa laajapohjaiset konsortiot tekevät yhteistyössä LTSER konseptin mukaista tutkimusta ja seurantaa tällä hetkellä yhdeksällä alueella kattaen maaekosysteemejä, makean veden ja murtoveden ekosysteemejä, sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Verkosto koostuu sekä LTER- että LTSER-alueista. LTER-alueilla tutkimus painottuu perinteiseen ekologiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen,  kun taas laajemmissa LTSER-aluekokonaisuuksissa vahva yhteiskunnallinen aspekti on myös mukana sosio-ekonomisen tutkimuksen myötä. Tutkimuskonsortiot muodostuvat yliopistoista, valtion sektoritutkimuslaitoksista, kunnista ja yksityisistä yhteisöistä ja yrityksistä.

LTER verkoston konsepti kehitettiin Yhdysvalloissa, missä kansallinen LTER-verkosto (US LTER) perustettiin vuonna 1980. USAn mallin mukaisesti LTER-verkosto on kehittynyt kansainväliseksi konseptiksi, jonka käytännön toteutus on nyt nopeasti etenemässä Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomen ympäristökeskus on osallistunut laajaan Euroopan unionin rahoittamaan biodiversiteetin huippuosaamisverkostoon (ALTER-Net, A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network), joka muotoutui vuonna 2007 Euroopan LTER-verkostoksi (LTER-Europe) monitieteisen biodiversiteetin ja ekosysteemitutkimuksen tarpeisiin.

FinLTSER hyväksyttiin Euroopan LTER-verkoston (LTER-Europe) ja maailmanlaajuisen kansainvälisen LTER-verkoston (International LTER, ILTER) jäseneksi vuonna 2007.

FinLTSER on osa laajempaa kansallista ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuria INAR RI Ecosystems (Integrated Atmospheric and Earth System Science Research Infrastructure), mikä on yksi Suomen Akatemian rahoittamista tutkimusinfrastruktuureista (2017–2021). Osana INAR RI tutkimusinfrastruktuuria, FinLTSER on myös edustettuna Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. FinLTSER-alueista Hyytiälä ja Pallas kuuluvat myös kansainväliseen ICOS-verkostoon (Integrated Carbon Observation System, ks. myös ICOS-Suomi), mikä on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen ja sitoutumisen seuraamiseksi. Suomen kansallista FinLTSER-verkostoa johtaa Helsingin yliopisto.

Ympäristön tutkimusinfrastruktuurit ovat kehittymässä kohti Euroopan tason koordinointia. Euroopan LTER on rakentamassa eLTER tutkimusinfrastruktuuria (eLTER RI), ja on sillä hakemassa pääsyä eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle (ESFRI). FinLTSER koordinoi Suomessa osallistumista eLTER RI-ESFRI-hakuprosessiin.

 

Lataa FinLTSER verkoston esite:

FinLTSER työryhmäalue koordinaattoreille

Pääsy ryhmätyöalueelle vaatii sisäänkirjautumisen ja salasanan. Työalustaa on tarkoitus käyttää dokumentinhallintaan ja -arkistointiin, tiedonvaihtoon sekä työryhmätyön- ja projektin hallintaan.

Julkaistu 6.5.2013 klo 16.07, päivitetty 10.9.2018 klo 11.08