Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kriteerit ja valintaprosessi

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston perustamishankkeessa Suomen ympäristökeskus (SYKE) laati kriteerit verkostolle yhdessä suunnitteluryhmän kanssa, johon kuului yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia. 

Suomen LTSER-verkoston suunnitteluryhmään kuuluivat:

Lea Kauppi (SYKE)
Eeva Furman (SYKE)
Martin Forsius (SYKE)
Marjut Nyman (SYKE)
Juha Merilä (Helsingin yliopisto)
Erland Eklund (Helsingin yliopisto)
John Derome (METLA)
Kari Laine (Oulun yliopisto)
Martti Rask (RKTL)
Jussi Paatero (IL)
Ilppo Vuorinen (Turun yliopisto)
Jari Hänninen (Turun yliopisto)
Markku Viitasalo (Merentutkimuslaitos)
Alf Norkko (Merentutkimuslaitos)
Pertti Rannikko (Joensuun yliopisto)

SYKE lähetti yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kutsun ilmaista kiinnostuksensa LTER toiminnasta ja hakea LTER tai LTSER alueen statusta. Kaikki tutkimuslaitokset ja -yksiköt ja näistä muodostuneet konsortiot, jotka olisivat valmiita sitoutumaan alueille asetettuihin kriteereihin vähintään kuudeksi vuodeksi, olivat tervetulleita hakemaan.

LTSER intressihaku umpeutui 31.3.2006. SYKEen saapui kaikkiaan 14 hakemusta LTER/LTSER alueiksi. SYKE järjesti saapuneille hakemuksille kansainvälisen arvioinnin pyytämällä kolmen ulkomaalaisen arvioitsijan kommentit hakemuksista

Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi hakemukset pitkäaikaisen tutkimustoiminnan, monitieteisyyden, pitkien aikasarjojen, julkaisujen ja tietojen käytettävyyden perusteella. Lisäksi kriteereinä oli tutkimuksen edellyttämä keskeinen laitteisto ja tutkimuksen edellyttämät henkilöresurssit. Alueen kansallista ja kansainvälistä verkottumista, paikallista osallistumista ja koulutuksen tarjoamista tarkasteltiin myös.

SYKE teki paneelin suositusten perusteella ehdotuksen Suomen LTSER verkoston kokoonpanosta Suomen ympäristötutkimuksen koordinaatioryhmälle. Kansliapäällikkö Sirkka Hautojärven johtama koordinaatioryhmä päätti pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston perustamisesta Suomeen 12.12.2006 pidetyssä kokouksessaan.

Julkaistu 6.5.2013 klo 16.09, päivitetty 24.4.2013 klo 16.21
Kohderyhmä: