Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lähtökohdat ja tavoitteet

Lähtökohdat

Verkoston perustamisen keskeiset lähtökohdat sekä toiminta-ajatukset ovat jatkuvuus, voimavarojen keskittäminen ja aineistojen käytettävyys. Monet keskeiset ekologiset prosessit (esim. ilmastonmuutoksen vaikutukset) tai ympäristöpolitiikan vaikutukset näkyvät vasta pitkän ajan kuluessa ja niiden tutkiminen edellyttää systemaattista toimintaa, joka ei perustu muutaman vuoden projektirahoitukselle. Suomen tiedemaailmalle on tullut välttämättömäksi saattaa tutkimusinfrastruktuurit tehokkaaseen yhteiseen käyttöön, poistaa päällekkäisyyksiä ja lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta. Tutkimusresurssien hyödyntämistä tehostetaan, koska sama aineisto palvelee useiden hankkeiden tarpeita. Voimavarojen keskittäminen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen lisäävät kansainvälistä houkuttelevuutta. Kansallinen LTSER verkosto tehostaa Suomen ympäristötutkimuksen ja -seurannan kansallista, eurooppalaista ja laajempaa kansainvälistä verkottumista.

Tavoitteet

I Kansallinen LTSER verkosto parantaa Suomen tieteen vahvuusalueita ja luo mahdollisuudet uusien vahvuuksien kehittymiselle (esim. monitieteinen ympäristötutkimus).

II Kansallinen LTSER verkosto tehostaa tutkimuksen kansallista, eurooppalaista ja laajempaa kansainvälistä verkottumista.

III LTSER verkosto lisää merkittävästi Suomen tutkimuksen kansainvälisyyttä.

IV Suomalaisten ympäristötutkijoiden edellytykset osallistua jatkossa menestyksellisesti EUn tutkimusohjelmiin ja muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja näiden rahoituskuvioihin paranevat toimivasta verkostosta saadun lisäarvon myötä.

Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää Suomessa maankattava tutkimusasemien tai -keskittymien verkosto, jossa jokainen asema on kansainvälisestikin katsoen korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltu ja harjoittaa aktiivisesti korkeatasoista, monitieteellistä tutkimusta. Tutkimustyötä tehdään vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja muiden tutkimuslaitosten ja LTSER alueiden sekä muiden maiden LTSER verkostojen kanssa, mikä mahdollistaa tutkijoiden aktiivisen tiedonvaihdon keskenään ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. LTSER verkoston on tarkoitus olla pysyvä kansallinen tutkimusinfrastruktuuri. Lisäksi LTSER verkoston toiminta-ajatukseen kuuluu olennaisesti koulutuksen järjestäminen.

Julkaistu 6.5.2013 klo 16.09, päivitetty 24.4.2013 klo 16.08
Kohderyhmä: