Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimusteemat

Tutkimus- ja seurantateemat kansallisessa ja kansainvälisessä LTSER verkostossa kattavat laajan kirjon ekosysteemitutkimusta, kuten esimerkiksi:

  • ILTERin (kans. välinen kattojärjestö) painoalueisiin kohdistuvaa seurantaa ja tutkimusta (globaali vedenkierto ja biogeokemialliset prosessit, biodiversiteetin muutos)
  • muuta ekosysteemien toimintaan, prosesseihin ja häiriöihin liittyvää seurantaa ja tutkimusta
  • ekosysteemipalveluihin kohdistuvaa seurantaa ja tutkimusta (esim. hiilen sidonta, osallistuminen globaaleihin hydrologisiin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, ruokamullan tuotanto, biologisen ja geneettisen monimuotoisuuden ylläpito, fotosynteesi, veden kierto, ravinnekierrot, pölytys, biologinen tuholaisten hallinta, eroosion esto, vesivarojen kierron säätely, jätteiden hajotus, maisema, matkailu ja luontoelämykset, virkistys ja metsästys)
  • ekosysteemien toimivuuteen kytkeytyvien yhteiskunnallisten sosiaalis-taloudellisten ilmiöiden ja paineiden (esim. poliittinen päätöksenteko, maankäyttö) tutkimusta
  • paikallisyhteisöihin kohdistuvien luonnon käytön ja suojelun vaikutuksien tutkimusta
  • paikallisten ympäristöristiriitojen tutkimusta

Tutkimuksessa on painotuksellisia eroja LTER (Long-Term Ecological Research) ja LTSER (Long-Term Socio-Ecological Research) alueiden välillä. LTER alueet ovat suppeampia aluekokonaisuuksia, joissa pääpaino on perinteisellä luonnontieteellisellä ja ekologisella tutkimuksella ja joiden keskuksena on useimmiten yliopistollinen tutkimusasema tai vastaava. LTSER alueet ovat monitasoisia tutkimusalueita (next generation LTER-site, LTER-cluster, Multifunctional Research Platform), jotka koostuvat useammasta LTER kohteesta laajempien aluekokonaisuuksien sisällä. Näillä alueilla tehdään eri mittakaavan tutkimusta ja seurantaa aina paikallisista ekosysteemin osien seurannoista maisematason synteettisiin sosio-ekologisiin tutkimuksiin. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta siten voidaan saavuttaa tutkimuksessa etuja, joita ei yksinkertaisemmilla tutkimusjärjestelmillä ja systeemeillä saavutettaisi. Mikään ei tietenkään estä LTER alueen tutkimuksissa ottamasta huomioon myös yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia paineita ja seurauksia.

Katso tarkemmin kullakin alueella tehtävästä tutkimuksesta ja seurannasta pdf-esitteestä (löytyy aloitussivulta), kunkin alueen omilta nettisivuilta, tai ota yhteys suoraan alueen koordinaattoriin.

Julkaistu 6.5.2013 klo 16.09, päivitetty 24.4.2013 klo 16.15
Kohderyhmä: