Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimus

 

Suomenlahti-vuonna kolmen maan tutkijat tuottivat entistä kattavamman arvion Suomenlahden meriympäristön tilasta. Tutkimus jakautui viiteen teemaan, joista poliittinen päätöksenteko tarvitsee tarkempaa tutkimustietoa. Kaikkia teemoja läpileikkaavia aiheita olivat Suomenlahden ravinnekuormitus, rehevöityminen sekä sen torjunta ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.

1. Biologinen ja geologinen monimuotoisuus

Suomenlahden biologisen ja geologisen monimuotoisuuden kartoitus ja suojelu on välttämätöntä, jotta lahden ihmiselle tarjoamia ekosysteemipalveluita voidaan hyödyntää kestävästi jatkossakin.

2. Ekosysteemin terveys ja saastuminen

Haitalliset aineet, kuten raskasmetallit ja DDT ovat vakava uhka meriympäristön terveydelle ja siten myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Siksi haitallisten aineiden määrät ja levinneisyys tulee selvittää.

3. Kalat ja kalastus

Kalakantojen tilaa on tutkittava, jotta kestävä kalastus on mahdollista Suomenlahdella tulevaisuudessakin.

4. Merenkulun turvallisuus

Vilkkaasti liikennöity Suomenlahti tarvitsee kattavat turva- ja onnettomuuksien torjuntajärjestelmiä, etenkin haastavissa talviolosuhteissa.

5. Merialuesuunnittelu

Ihmisten toiminta vaikuttaa voimakkaasti Itämereen ja sen ekologiseen tilaan. Alueella tarvitaan yhteistä merialuesuunnitelmaa, joka huomioi valtioiden intressit esimerkiksi energia-, kalastus-, ja merenkulkukysymyksissä.

Yhteinen laaja havaintoverkosto, data-aineiston käyttö ja samanlaiset mittausmenetelmät olivat olennainen osa tutkimuskokonaisuutta.


Lisätietoja:

Erikoistutkija Mika Raateoja, puh. 0295 251 536
Johtava tutkija Kai Myrberg, puh. 0295 251 441
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.12.2015 klo 12.19, päivitetty 8.1.2016 klo 10.23
Aihealue:
Kohderyhmä: