Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus 556 px
Kuva: Erika Varkonyi

Suomenlahti-vuoden 2014 aikana lapsille ja nuorille järjestettiin monenlaisia tempauksia ja tapahtumia. Teemavuoteen mahtui rantaretkiä, toiminnallisia oppitunteja luonnossa, ympäristöleirejä, festivaaleja, kilpailuja ja paljon muuta. Koulujen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja opettajille järjestettiin koulutuksia ja seminaareja. Lisäksi tutkimusalus Aranda avasi ovensa päiväkotilapsille ja koululaisille, jotka saavat kokea, millaista merentutkijan elämä laivassa on.

Suomen, Venäjän ja Viron yhteisistä tutkimustuloksista popularisoitiin innostavia tietopakettaja. Teemavuonna ilmeistyi uusia ympäristökasvatusmateriaaleja mm. Merenranta kutsuu -opas, Nuorten julistus sekä Itämeren ekologia - kalvosarja.

Nuorten julistus

Ryhmä Itämerestä huolestuneita nuoria Suomesta, Virosta ja Venäjältä kokosi ehdotuksia Suomenlahden suojelemiseksi. Video ”We Love the Gulf of Finland” ja julistuksen muotoon koottu yli 30 kohdan lista ehdotuksista antavat nuorten suuntaviivat Suomenlahden kestävän käytön turvaamiseksi.

Ideoita suojeluun kerättiin Suomen, Venäjän ja Viron usealta sadalta lapselta ja nuorelta. Valtaosa ehdotuksista tuli Venäjältä ja niitä saatiin niin päiväkoti-ikäisiltä kuin lukiolaisiltakin. Lopulliset ehdotukset koostettiin heinäkuussa järjestetyllä leirillä Helsingin Vuosaaressa, jonne osallistui kuusitoista 14–21-vuotiasta nuorta kolmesta eri maasta.

Nuoria huolestuttivat muun muassa Itämeren roskaantuminen, rehevöityminen ja öljyonnettomuudet. Maataloutta kannustetaan rajoittamaan typpi- ja fosforilannoitteiden käyttöä ja tutkijoita julkaisemaan selkokielisiä tutkimustuloksia Itämerestä. Viranomaisia pyydetään markkinoimaan kestäviä toimintatapoja ja julkisuuden henkilöitä toimimaan roolimalleina.

Yli 30-kohtainen toimenpide-ehdotuksista koostettu julistus on osoitettu niin päättäjille, elinkeinoelämälle, kouluille kuin yksittäisille ihmisillekin.

Julistuksen valmistelun ovat mahdollistaneet WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL), Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja nuorisoasiainkeskus, Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin Lasten luontokeskuksen nuorisojohtajat, kansalaisjärjestö Friends of the Baltic, Baltic Fund for Nature -säätiö, Ekologis-biologinen keskus Krestovski Ostrov sekä Tallinnan luontokoulu.

Infograafit

Suomenlahti-vuoden infograafit havainnollistavat Suomenlahden tilaa ja eri osa-alueita. Infograafit ovat vapaasti hyödynnettävissä epäkaupalliseen käyttöön. Infograafit on toteuttanut KasKas Media.

Fosforin kierto
SYKE & Kaskas Media / Teemu Hotti

Muut materiaalit

Tietopaketti Itämeren fysikaalis-kemiallisista ja biologisista ominaispiirteistä, Itämeren kestävän käytön haasteista ja jokaisen omista vaikutusmahdollisuuksista. Vapaasti hyödynnettävissä opetuskäyttöön.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Luonto-Liiton julkaisema opaskirja innostaa tutkimaan merenrantoja ja tarjoaa tietoa ja toimintavinkkejä. Se on myös rantakasvio sekä lintu- ja kivilajiopas, jonka avulla voi opetella Suomenlahden kalat tai vaikkapa kaupunkiympäristön lokkilajit. Opaskirjaa voi tilta Luonto-Liitosta (jäsenille 6 € ja muille 10 €, ei sisällä posti- ja käsittelykuluja).

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Ljudmila Vesikko, puh. +358 400 148 565
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Julkaistu 14.12.2015 klo 12.14, päivitetty 14.11.2016 klo 10.46
Aihealue:
Kohderyhmä: