Taloudellisten ohjauskeinojen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen politiikkavalikoimassa (POLICYMIX)

EU:n 7:nnen ouiteohjelman rahoittamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa tarkasteltiin taloudellisten ohjauskeinojen roolia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinovalikoimassa. Hankkeessa kehitettiin laajasti kriteereitä huomioiva arviointikehikko, jossa huomioitiin biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut, niistä koituvat hyödyt ja politiikan toteuttamiskustannukset, kohdentumisesta aiheutuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä hallinnolliset rajoitteet.

 

Policymix practitioners in forest
 

Hankkeen tarkastelut ulottuivat hallinnon eri tasoille ja nojautyuivat alueellisiin tapaustarkasteluihin eri maissa, myös EU:n ulkopuolella Latinalaisessa Amerikassa.

SYKEn toteuttama tapaustarkastelu tehtiin Lounais-Suomen alueella. Tarkastelussa tutkittiin METSO-ohjelman eksosyteemipalvelumaksun kaltaisen ohjauskeinon käyttöä ja suhdetta muuhun ohjaukseen, hallintaan ja toimintatapoihin sekä metsänomistajien käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä.

Julkaisuja

Lisää POLICYMIX -hankkeesta

Julkaistu 16.4.2013 klo 13.27, päivitetty 29.3.2023 klo 10.18