Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Talvimökin vesihuolto - pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja maaseutuasunnoille (PAVE)

Aihe ja tavoitteet

Suomessa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, ja vuosittain luku kasvaa noin 4000 uudella rakennuksella. Loma-asunnot halutaan usein varustaa lähes omakotitalon tasoisiksi vesihuoltojärjestelmä mukaan luettuna.

Loma-asunnoilla oleskelu on harvoin jokapäiväistä pakkaskausina, mutta rakennuksia pidetään lämpiminä myös käytön väliaikoina vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyyden turvaamiseksi. Tämä kuormittaa sähköntuotantoa etenkin kovilla pakkasilla, kun lämmitysenergian tarve on muutenkin suuri valtakunnallisesti tarkasteltuna. Pakkaskausina myös riski lämmitettyjen loma-asuntojen vesivahingoille kasvaa mahdollisten sähkökatkosten myötä. Vedenhankinta ja jäteveden käsittely tuovat mukanaan oman haasteensa pakkaskausina.

Talvimökin vesihuolto -hankkeessa kehitettiin ratkaisuja loma-asuntojen vesihuoltojärjestelmien jäätymättömyyteen ja toimivuuteen talvisin. Ratkaisut perustuvat siihen, että lämmitysenergian tarve ja toisaalta vesivahinkojen riskit ovat minimaaliset, loma-asumisen käyttömukavuus ei laske ja vaadittavat käytännön toimet ovat mahdollisimman yksinkertaiset. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisut sovellettaviksi kaikentasoisille loma-asunnoille mökeistä huviloihin.

Julkaisu

Talvimökin vesihuolto (Ympäristöopas 2011)

Lisätietoja

Tutkija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 14.51, päivitetty 19.12.2013 klo 16.32