Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

AI Tekoäly vesisektorilla - Hei hei, tylsät rutiinit!

Uutinen 16.5.2019 klo 15.19

Työpaja:osaaminen ja liiketoiminta!

Teppo Linjaman vetämän AI - Tekoäly vesisektorin palveluissa ja osaamisen vauhdittajina –työpajan järjesti SYKE yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 13.5. Helsingin Pasilassa. Osallistujia oli runsaasti sekä paikalla että etäyhteyksien päässä.

AI syntyi jo 1950, sen jälkeen asiantuntijajärjestelmät ja koneoppiminen 1990-luvulla. Nykisin valtavirta on syväoppimisessa. Teknologia on olemassa ja se kävi ilmi myös työpajan esitelmistä. Ongelmia tekoälylle kuitenkin riittää, sillä tulvariskien ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä talous- ja väestönkasvun sekä ilmastonmuutoksen seurauksena. Vesivarojen käyttö lisääntyy voimakkaasti energian- ja ravinnontuotannon kasvaessa. Leviä ja kasveja hyödynnetään ravinnoksi ja energiaksi.

Suurin haaste on aina ollut ihmisten mukaan saaminen. Se onnistuu kiinnostuksen kautta syntyvistä kokeiluista. Sitowisen Jarkko Männistön esitys ”VR ja Digitaalinen kaksonen” herätti yleisön. Hän kertoi Älytiestä (kuva 1), entä jos meillä olisi Älyvesi. No ainakin ÄlyVesi-hanke on [https://www.syke.fi/hankkeet/alyvesi] ja tästä hankkeesta kertoi Teemu Heikkilä Emblica OYstä nostaen esiin VR-maailman hyödyntämisen vesisektorin turvallisuuden lisääjänä (kuva 2).

Tekoälystä on apuja myös ympäristövalvontatyössä lähivuosina, kuten Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskuksesta toi esiin, korostaen yhteistyön merkitystä. Antti Törrönen Kwork Innovaatiot Oystä esitti kuinka tekoälyn ja luonnollisen kielen sovellukset yhdessä IoT:n ja muun teknologian kanssa synnyttävät saavutettavia palveluita kaikille kuten koekäytössä oleva Vesi.fi – palvelu.

Miten sitten onnistun saamaan AI:n käyttöön? Tästä puhui yksi monista paikalla olleista ja työpajaa tukeneista AI –tekoälyosaajista Kia Tahvanainen Telialta: 1. motivoi ja valmenna organisaatiota, 2. aloita pienistä asioista ja 3. hyödynnä kumppanuuksia.

Kiitos hyvien alustusten ja erinomaisten pitsausten sekä kaikkien ELY -keskuslaisten työpaja onnistui herättämään kiinnostuksen. Samalla kehitimme osaamista ja pohdimme liiketoimintamahdollisuuksia. Tutustuimme uusi ihmisiin ja synnytimme monta pientä liiketoimintaideaa eteenpäin vietäviksi yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Yhteinen iso idea syntyi myös, joten tulemme näkemään uusia AI –palveluita jo 2019 ja lisää 2020.

Kiittäen puhujia, osallistujia ja rahoittajia!

Lisätietoja

  • erikoistutkija Jari Silander Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • vesitalousasiantuntija Milla Torkkel Hämeen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Esitelmat AI vesisektorilla (zip-tiedosto, 8,6 Mt)
Kuva Jarkko Männistö
Kuva 1. Pystymme VR-maailmassa seuraamaan liikennettä ja ympäristöä 5G:n avulla © Jarkko Männistö.

 

Älyvesi
Kuva 2. Kun opetusaineistoa on vähän voimme hyödyntää VR-maailmaa. ©Emblica

Aihealue:
Kohderyhmä: