Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen Ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y)

Rakennerahastohankkeen tavoitteena on

  • kehittää elinkaariklinikkatyöskentelystä valmis konsepti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää erityyppisten yritysten tuotteiden ja palveluiden keskeisten ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa.
  • parantaa yritysten resurssitehokkuutta, jätehuoltoa ja kierrätystä, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, minimoida kuljetusmatkoja, löytää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja edesauttaa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä toimintamallin avulla.

Hankkeessa on kolme kokonaisuutta:

  • Elinkaariklinikkatyöskentelyn konseptointi sekä vapaasti käytettävissä ja laajasti sovellettavissa olevan toimintamallin luominen.
  • Elinkaariklinikkakonseptin ohjekirjan laatiminen sisältäen selkeät ohjeet klinikan toteuttamiseen, yksityiskohtaista tietoa usein käytetyistä yksikköprosesseista eri toimialoilla, kuvauksen käytettävissä olevista tietokannoista elinkaariarviointiin, laskentaesimerkkejä, raportointiohjeet sekä esimerkkejä vastaan tulleista ongelmakohdista.
  • Ohjeiden laatiminen tulosten tulkitsemiseksi ja havainnollistamiseksi: kuinka toiminnan kehittämiskohteita huomioidaan ja tulosten luotettavuutta arvioidaan.

Elinkaariarviointia (life cycle assessment, LCA) käytetään ekologisen tehokkuuden ja kokonaiskestävyyden arvioimisen työkaluna. Arvioitavan tuotteen tai palvelun aiheuttamia vaikutuksia voidaan seurata koko sen elinkaaren läpi: tuotannosta hävittämiseen tai kierrätykseen saakka eli niin sanotusti kehdosta hautaan asti. Arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset muun muassa ilmastonmuutokseen, maankäyttöön, veden, metallien ja uusiutumattomien polttoaineiden kulutukseen ja vesiympäristön muutoksiin.

Elinkaariklinikkakonseptia testataan toimintamallin luomisen eri vaiheissa yhteensä n. 30 pienellä ja keskisuurella yrityksellä Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa paikallisiin kehittämisyhtiöihin ja konsulttiyrityksiin, jolloin ne voivat saada uutta palveluliiketoimintaa klinikoiden toteuttamisesta ja sitä kautta luoda vähähiilisyyden edistämiseen uusia työpaikkoja. Valmista elinkaariklinikkatyökalua voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti. Valmis toimintamalli tulee avoimesti saataville hankkeen kotisivuille.

 

Lisätietoja

logot_EAKR
 

Erikoistutkija        Johanna Niemistö,Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Julkaistu 11.3.2015 klo 12.14, päivitetty 4.6.2019 klo 12.24

Kohderyhmä: