Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin

Tausta

ESA:n SMOS-satelliitti, joka laukaistiin 2.marraskuuta 2009, on suunniteltu maankosteuden ja merten suolaisuuden satelliittihavaintomenetelmien kehittämiseen. SMOS-mission tavoitteena on havainnoida globaalisti maan pintakerroksen (~3-5 cm) kosteutta, 0.04 m3/m3-tarkkuudella, 35-50 km alueellisella resoluutiolla, 1-3 päivän välein. Hankkeessa arvioidaan SMOS-satelliitin maankosteustuotetta Suomessa vertailemalla SMOS:n maankosteusarvoja maan päällä tehtyihin havaintoihin ja mallintamalla pintakerroksen maankosteutta Vesistömallijärjestelmällä (WSFS).

Tavoitteet

SYKEn tavoitteena hankkeessa on kehittää maankosteuden kaksikerrosmalli, jonka pintakerroksen laskentaa voidaan verrata suoraan SMOS:n maankosteustuotteeseen. Kaksikerrosmallin kehityksessä käytetään hyväksi SYKEn automaattisia maankosteusasemia. Maaperän ominaisuuksien alueellisen vaihtelun vaikutus mallin maankosteuteen huomioidaan Suomen maannostietokannan tarjoaman paikkatietoaineiston avulla. SMOS:n maankosteustuotteen vertailun lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia hyödyntää SMOS-tuotetta operatiivisissa tulvaennusteissa.

Lisätietoja

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 10.10.2013 klo 10.07, päivitetty 10.10.2013 klo 10.07